لیست بیمه معوق و متمم

لیست بیمه معوق و متمم

لیست بیمه معوق و متممتکلیف کارفرما در برابر بیمه روشن است. قانون، تکلیف بیمه کارگر و وظایف کارفرما را مشخص نموده است. برابر ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان موظفند حداکثر تا آخرین روز ماه بعد نسبت به ارسال لیست مزد و حقوق افراد بیمه شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. البته این مهلت در مورد کارگاههای مشمول معافیت حق بیمه تا 5 نفر کارگر ، تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود. اگر کارفرما در مهلت مقرر نسبت به ارسال لیست به صورت اینترنتی یا دستی اقدام نکند و بعد از مهلت این کار را انجام دهد لیست ارسالی را معوق می گویند. ممکن است کارفرما قبلاً لیست را ارسال نموده باشد. اما متعاقباً نسبت به ارسال لیست مابه التفاوت مزد و حقوق و یا روزهای کارکرد تمام یا بعضی از کارکنان خود اقدام نماید. در این صورت لیست جدید لیست متمم نامیده می شود.

شرایط و نحوه ارسال لیست بیمه معوق و متمم

شرایط ارسال لیست بیمه
شرایط ارسال لیست بیمه

لازم است کارفرما در مورد ارسال لیست بیمه معوق و متمم نکاتی را مد نظر قرار دهد. در صورت هر گونه بی توجهی به این نکات ممکن است هم خود او و هم کارکنان زیر نظر وی بعدها دچار مشکلات بیمه ای شوند. این نکات عبارتند از:

1.لیست بیمه معوق و متمم نباید مربوط به قبل از تاریخ شمول بیمه که به موجب مجوزهای صادره ابلاغ شده است ، باشد.

2.بیمه شده در زمان ارسال لیست معوق از سوی کارفرما در کارگاه وی شاغل بوده و یا در زمره بیمه شدگان قرار داشته باشد.

3.ارائه لیست بیمه معوق یا متمم که بیش از یک ماه از مهلت قانونی ارسال آن گذشته باشد، می بایست مستند به اسناد و مدارک زیر باشد :

الف- احکام یا قرارداد استخدامی افراد مندرج در لیست های مذکور

ب- اسناد حقوقی مبنی بر پرداخت مزد و حقوق به افراد مندرج در لیست های مذکور

ج- دفاتر قانونی که تاریخ پلمپ آنها مربوط به قبل از دوره لیست های یاد شده باشد.

تکالیف کارفرما در مورد لیست بیمه معوق و متمم

1.کارفرما موظف است لیست  بیمه معوق و متمم را طی نامه رسمی به سازمان ارسال نماید. در مورد اشخاص حقوقی، نامه باید به امضاء مدیرعامل یا رییس موسسه رسیده باشد. در مورد اشخاص حقیقی، نامه باید به امضاء شخص کارفرما رسیده باشد.

2.کارفرما باید تعهدنامه ای را امضاء نماید که برابر ماده 97 قانون تامین اجتماعی تنظیم شده است. ماده 97 مقرر می دارد:

“هرکس به استناد اسناد و گواهی‌ های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌ از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای‌ مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات‌ وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد”.

3.ارسال چک پرداخت حق بیمه همزمان با ارسال لیست به سازمان و همچنین پرداخت جرایم تاخیر تادیه حق بیمه

4.ارائه اسناد و مدارک حسابداری و پرداختی ها جهت بررسی توسط هیئت سه نفره سازمان

نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال لیست بیمه

نحوه محاسبه جریمه حق بیمه
نحوه محاسبه جریمه حق بیمه

طبق تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف  مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند، یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان تامین اجتماعی معین می شود، در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.

ضمناً برابر تبصره دو اصلاحی ماده یک قانون مذکور کارفرمایانی که در موعد مقرر قانون تامین اجتماعی، تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر می باشند.

برخورد سازمان بیمه با کارفرمایانی که بدهی خود را نپردازند

بابر ماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و جرایم نقدی که ناشی از قوانین و مقررات تامین اجتماعی باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق ماده 66 و 90 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. که این کار از طریق صدور اجراییه صورت می گیرد. واحدی که در سازمان عملیات اجرایی را جهت وصول بر عهده دارد واحد اجراییات نام دارد.

اگر کارفرما به ابلاغیه ها و اخطاریه ها توجهی ننماید در نهایت واحد اجراییات نسبت به بازداشت اموال منقول یا غیر منقول کارفرما اقدام خواهد نمود. در مرحله بعد نیز در خصوص مزایده و فروش اموال برابر آیین نامه اجرایی ماده 50 اقدام خواهد شد.

توصیه به کارفرمایان

بهتر است وقتی سازمان به کارفرما اخطاریه ارسال می کند کارفرما نسبت به مراجعه به سازمان و روشن نمودن وضعیت بدهی خود و تقسیط آن اقدام نماید. هر گونه بی توجهی، هزینه های چند گانه ای را بر کارفرما تحمیل می کند. زیرا بازداشت و مزایده می تواند علاوه بر مبالغ جریمه حق بیمه ، هزینه های دیگری نظیر هزینه آکهی ، هزینه کارشناس و…. را بر کارفرما تحمیل نماید.

ضوابط تقسیط بدهی کارفرما

بدهی های کمتر از 1 میلیون ریال باید به صورت یکجا پرداخت شود.

بدهی های تا 10 میلیون ریال می تواند حداکثر تا 12 قسط پرداخت شود.

بدهی های از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال می تواند حداکثر تا 24 قسط پرداخت شود.

بدهی های از 100 میلیون ریال به بالا می تواند حداکثر تا 36 قسط پرداخت شود.

در شرایط خاص در مورد برخی کارفرمایان ناتوان امکان پرداخت اقساط تا 45 قسط نیز وجود دارد که مشمول مقررات ویژه خواهد بود.

تقسیط بدهی های اجرایی در واحد اجراییات شعب، منوط به ارائه وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.

وکیل دعاوی بیمه

اگر شما کارفرمای محترم در مورد بیمه با شعب مختلف سازمان بیمه تامین اجتماعی اختلافاتی دارید که خواهان استفاده از تجربه وکیل دعاوی بیمه برای پیگیری آن می باشید، لطفا با ما تماس بگیرید. وکیل دعاوی بیمه در گروه ما آماده ارائه خدمات حقوقی مناسب به شما خواهد بود.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    Call Now Button
    ارسال پیام