وکیل علامت تجاری در تهران

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل علامت تجاری در تهران ، وکیل علائم تجاری ، وکیل ثبت علامت تجاری ، وکیل کیفری علائم تجاری

وکیل علامت تجاری در تهران  ثبت علامت تجاری یا در اصطلاح رایج آن «ثبت برند» در زمره اولین اقداماتی است که مؤسسین و مدیران یک شرکت و مؤسسه به آن فکر می کنند و در مورد آن اقدامات لازم را انجام می دهند.

برند و علامت تجاری می تواند اعتبار و جایگاه ویژه ای به یک واحد تجاری و یا خدماتی ببخشد. لذا علامت تجاری و حقوق ویژه آن  همواره مورد نظر قانونگذاران بوده است. در موارد متعدد شاهد دعاوی ابطال ثبت علامت تجاری می باشیم.

فرایند اعتراض به ثبت علامت و مرجع صالح به رسیدگی تابع شرایط خاص است. از این رو بهتر است اینگونه دعاوی از طرف وکیل علامت تجاری دنبال شود.

قوانین ناظر بر ثبت علامت و اعتراض

برابر مواد 31 و 33 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری حق استفاده انحصاری از علامت تجاری را می توان متعلق به کسی دانست که قبلاً از طریق ارسال اظهارنامه ثبت علامت به اداره مالکیت صنعتی اقدام و آن را به ثبت رسانیده باشد.

طرح دعوای علامت تجاری

طرح دعوای ثبت علامت
طرح دعوای ثبت علامت

هر گاه شخصی بخواهد دعاوی ابطال ثبت علامت را مطرح کند لازم است مستند به مواد 30 و 32 قانون ثبت اختراعات …. دعاوی خود را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نماید. باید دانست رسیدگی به این نوع دعوا منحصراً در تهران انجام می شود .

دادخواست ابطال

دادخواست ابطال ثبت علامت می تواند توسط خود فرد و یا وکیل نوشته شود. همانطور که گفته شد وکیل باید در دادخواست تقدیمی به دادگاه به مواد قانونی اشاره کند و اثبات نماید علامت مورد اعتراض از برخی جهات دارای صفات تصریح شده در قانون نیست و وجه تمایزی در آن دیده نمی شود. همراه با دادخواست برخی مدارک باید ضمیمه شوند. از جمله اصل یا رونوشت مصدق اسناد و مدارک ادعای ابطال ، رسید پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه و وکالت نامه وکیل .

اقدامات معترض به درخواست ثبت علامت

  • معترض باید در مهلت سی روزه از انتشار آگهی ثبت علامت، اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم نماید.
  • معترض باید به موازات اعتراض، تقاضای ثبت علامت به نام خود را بنماید. ( در غیر این صورت به اعتراض وی ترتیب اثر داده نخواهد شد) .

صدور رأی دادگاه حقوقی

با صدور رأی ابطال علامت ثبت شده توسط دادگاه، مراتب به مرجع ثبت ابلاغ می شود. با دریافت ابلاغیه ، مرجع مذکور نسبت به انتشار آگهی ابطال در روزنامه رسمی اقدام خواهد نمود.

نمونه رای ابطال علامت تجاری

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    Call Now Button
    ارسال پیام