مشاوره حقوقی

〉 مشاوره حقوقی کسب و کار  

مشاوره حقوقی وکیل کسب و کار

 

خدمات مشاوره حقوقی کسب و کار حوزه های متعدد و متنوعی را دربر می گیرد. تقریباً همه این حوزه ها با یکدیگر هم پوشانی دارند.بدین معنا که نمی توان آن ها را در فضای واقعی کسب و کار، منتزع از یکدیگر دانست. زیرا اغلب، یک موضوع می تواند در چند حوزه مطرح شود. به عنوان مثال وقتی در مورد شرکت صحبت می کنیم و مشکلات حقوقی آن را مورد توجه قرار می دهیم ممکن است شرکت درگیر موضوع مالیات شده باشد که خود، حوزه مستقلی است. از طرفی ممکن است همزمان، شرکت با مسائل کارگری نیز مواجه باشد که این موضوع نیز یک بحث مستقل است. از قضا، کارگران نیز پیگیر مشکلات بیمه و مالیات خود هستند و قس علی هذا. و این زنجیره ادامه دارد.

مشاهده می شود وکیل کسب و کار بطور همزمان در فضایی کار می کند که موضوعات متعددی را مورد رسیدگی قرار می دهد. همه این موضوعات مربوط به کسب و کارها هستند. و وکیل کسب و کار آن ها را از دریچه حقوقی مورد توجه قرار می دهد. با ذکر این توضیح که برای مشاوره حقوقی کسب و کار و رسیدگی کاملاً تخصصی و برای کسب نتایج مورد انتظار، برای هر یک از آن ها، دپارتمان ویژه ای را در نظر گرفته است.

در اینجا به طور خلاصه برخی از مهم ترین مواردی که ما در مورد آن ها خدمات مشاوره حقوقی ارائه می دهیم، به تفکیک هر دپارتمان مورد اشاره قرار گرفته اند.

مشاوره

دپارتمان های تخصصی مشاوره حقوقی کسب و کار

خدمات مشاوره حقوقی امور کار، کارگر و کارفرما

مشکلات و دعاوی مربوط به امور جذب نیرو و استخدام کارکنان

مشاوره و راهنمایی در مورد هر گونه اختلاف میان کارفرما و کارگر در خصوص انواع پرداخت های قانونی از جمله حقوق، پاداش، مزایا و ….

راهنمایی و مشاوره در مورد اختلاف نظر میان کارفرما و پیمانکار در مورد نحوه انجام کار و خدمات تعهد شده فی مابین

راهنمایی در مورد نحوه پیگیری اداری و قضایی برای دستیابی به مطالبات قانونی

برای انجام مشاوره حضوری و طرح پرونده های خود با وکیل کسب و کار با شماره 02144096954تماس بگیرید. برای درخواست مشاوره غیرحضوری لینک مشاوره تلفنی را دنبال نمایید.

خدمات مشاوره حقوقی امور بیمه و تأمین اجتماعی

راهنمایی و مشاوره در مورد اختلافات ناشی از حق بیمه کارکنان، پیمانکاران و مشاوران،

بررسی و مشاوره لازم در مورد هر نوع پرداخت قانونی مشمول بیمه،

راهنمایی و مشاوره در مورد اختلافات مربوط به بیمه حوادث ناشی از کار و دیه ناشی از فوت،

مشاوره در مورد مسائل حقوقی مربوط به بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه بیکاری کارگران و بیمه اجباری،

راهنمایی و مشاوره در مورد معافیت های بیمه ای قراردادها، پیمان ها و خرید و فروش ها،

هدایت افراد جهت نحوه اعتراض و شکایت برای وصول مطالبات قانونی بیمه

برای انجام مشاوره حضوری و طرح پرونده های خود با وکیل کسب و کار با شماره 02144096954تماس بگیرید. برای درخواست مشاوره غیرحضوری لینک مشاوره تلفنی را دنبال نمایید.

خدمات مشاوره حقوقی امورمالیاتی

راهنمایی و مشاوره در مورد اختلافات ناشی از مالیات بر ارث، مالیات مربوط به اجاره ، مالیات بر درآمد و …

مشاوره و راهنمایی در مورد انواع جرایم مالیاتی، معافیت و بخشودگی مالیاتی،

مشاوره و راهنمایی به افرادی که در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اند،

مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی در هیئت های بدوی، هیئت های تجدیدنظر مالیاتی،

هدایت متقاضیان مشاوره به ارائه شکایت های مالیاتی در مراجع اداری و قضایی.

برای انجام مشاوره حضوری و طرح پرونده های خود با وکیل کسب و کار با شماره 02144096954تماس بگیرید. برای درخواست مشاوره غیرحضوری لینک مشاوره تلفنی را دنبال نمایید.

خدمات مشاوره حقوقی استارتاپ ها

راهنمایی و مشاوره در مورد قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک در خرید و فروش های اینترنتی

راهنمایی و ارائه مشاوره در مورد حقوق قانونی طرفین یک پرونده در حوزه جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک

ارائه مشاوره تخصصی در مورد  نگارش انواع قراردادهای نرم افزاری با ملاحظات حقوقی

ارائه مشاوره در حوزه امنیت شبکه در استارتاپ ها

برای انجام مشاوره حضوری و طرح پرونده های خود با وکیل کسب و کار با شماره 02144096954تماس بگیرید. برای درخواست مشاوره غیرحضوری لینک مشاوره تلفنی را دنبال نمایید.

خدمات مشاوره حقوقی امور قراردادها

مشاوره در مورد نحوه ثبت شرکت، تنظیم اساسنامه شرکت در باب موضوع فعالیت، سرمایه،اختیارات و مسئولیت های مدیران شرکت.

مشاوره پیرامون قرارداد استخدام کارکنان، بیمه و مالیات شرکت.

مشاوره حقوقی در مورد نحوه دفاع از حقوق شرکت در دعاوی حقوقی،

مشاوره در مورد موضوع ورشکستگی و انحلال شرکت، مطالبات طلبکاران،حقوق سهامداران و مدیران شرکت .

برای انجام مشاوره حضوری و طرح پرونده های خود با وکیل کسب و کار با شماره 02144096954تماس بگیرید. برای درخواست مشاوره غیرحضوری لینک مشاوره تلفنی را دنبال نمایید.

خدمات مشاوره حقوقی شرکت

مشاوره در مورد نحوه ثبت شرکت، تنظیم اساسنامه شرکت در باب موضوع فعالیت، سرمایه،اختیارات و مسئولیت های مدیران شرکت.

مشاوره پیرامون قرارداد استخدام کارکنان، بیمه و مالیات شرکت.

مشاوره حقوقی در مورد نحوه دفاع از حقوق شرکت در دعاوی حقوقی،

مشاوره در مورد موضوع ورشکستگی و انحلال شرکت، مطالبات طلبکاران،حقوق سهامداران و مدیران شرکت .

برای انجام مشاوره حضوری و طرح پرونده های خود با وکیل کسب و کار با شماره 02144096954تماس بگیرید. برای درخواست مشاوره غیرحضوری لینک مشاوره تلفنی را دنبال نمایید.

خدمات مشاوره حقوقی مالکیت فکری

مشاوره در مورد نحوه ثبت شرکت، تنظیم اساسنامه شرکت در باب موضوع فعالیت، سرمایه،اختیارات و مسئولیت های مدیران شرکت.

مشاوره در مورد نحوه ثبت آثار هنری ، اختراعات ، برند و علائم تجاری،

مشاوره حقوقی در خصوص نحوه دفاع و یا طرح شکایت پیرامون سوء استفاده از آرم، نشان، عالامت تجاری و اختراع ثبت شده

مشاوره در مورد موضوع ورشکستگی و انحلال شرکت، مطالبات طلبکاران،حقوق سهامداران و مدیران شرکت .

برای انجام مشاوره حضوری و طرح پرونده های خود با وکیل کسب و کار با شماره 02144096954تماس بگیرید. برای درخواست مشاوره غیرحضوری لینک مشاوره تلفنی را دنبال نمایید.

ارسال پیام
Call Now Button