وکیل مالکیت فکری

وکیل مالکیت فکری

 

وکیل ماکیت معنوی فکری به طور خلاصه فردی است که از حقوق انحصاری پدیدآورندگان و یا صاحبان محصولات فکری دفاع می نماید. این محصولات و آثار عبارتند از: اختراع، اثر هنری، اثر ادبی، نرم افزار، کتب و نشریات، لوگو ، برند و… . بنابراین هم آثار ادبی و هنری و هم اختراعات صنعتی در زمره حقوق مورد نظر هستند. وکیل مالکیت فکری عمدتاً از حقوق صاحبان این آثار دفاع می نماید.

 

با مالکیت فکری بیشتر آشنا شوید

 

در عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات، به نوعی با انفجار اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی و داده های مربوط به آن روبرو هستیم. در این دوره، ایده و تفکر و تمامی متعلقات آن، به ثروت و دارایی تبدیل شده و ارزش اقتصادی پیدا کرده است.

راه های استفاده از این اطلاعات و نشر و انتشار آن نیز هر روز پیشرفته تر شده و گسترش چشمگیری پیدا می کند. به گونه ای که به محض ارائه و یا طرح یک ایده ، دغدغه هزاران تهدید ذهن خالق فکر و اثر را به خود مشغول می سازد.

در اینجاست که حقوق مالکیت فکری و معنوی مطرح می شود. در مالکیت فکری، حقوق و تکالیف افرادی که خالق یک اثر فکری هستند به خوبی روشن می شود. البته باید توجه داشت، فکر و ایده ارزشمند، تا زمانی که در ذهن شماست گرچه بسیار با اهمیت است اما حقوقی بر آن مترتب نیست.

فکر و ایده، به محض اینکه بر روی کاغذ نوشته شده و یا در قالب یک طرح، ارائه می شود، اهمیت مضاعف می یابد. بنابراین وقتی به هر نحوی، هویت مادی به ایده ها داده می شود، حمایت حقوقی می یابد.

به بیان بهتر، حقوق مالکیت فکری یا معنوی، از شکل بروز یافته آنچه که در ذهن می گذرد، دفاع می کند. در این حقوق، نه ایده ذهنی شما بلکه شکل و فرم تجلی یافته ایده، مورد حمایت قانونی قرار می گیرد.

 

دامنه نفود حقوق مالکیت فکری و معنوی

 

مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری به نوعی به موضوعات غیرمادی تعلق می گیرد. گرچه مالکیت فکری به دلیل حوادث طبیعی از بین نمی رود، ولی کپی، تکثیر و سرقت آن، به راحتی امکان پذیر است.

ثبت این نوع مالکیت، به صاحب یک اثر، امکان می دهد تا انحصار حقوقی استفاده از آن را تحت تملک داشته باشد.

با حقوق مالکیت فکری، مخترع و صاحب اثر می تواند ما به ازای واگذاری اثر یا ایده خود، از دیگری پول دریافت کند. حتی دیگران را از استفاده غیرمجاز یا بدون اجازه خود، منع نماید.

در واقع با ثبت مالکیت فکری، یک اثر یا ایده و طرح در تملک خالق آن قرار می گیرد. از این پس، هرگونه استفاده از آن بدون مجوز خالق آن، غیرقانونی و قابل پیگیری خواهد بود.

 

اموال و آثاری که تحت پوشش حقوق مالکیت فکری و معنوی قرار می گیرند

 

حقوق مالکیت فکری یا معنوی، دو گروه از آثار را شامل شده و مورد حمایت قرار می دهد.

اول: حقوق مترتب بر آثار ادبی تحت عنوان مالکیت هنری و ادبی، که از آن با عنوان حق مؤلف یا کپی رایت نیز نام برده می شود. این گروه از آثار، بیشتر جنبه نوشتاری و ادبی یا هنری دارند. آثار مورد نظر در عرصه های مختلف موسیقی، کتاب، هنرهای تجسمی، فیلم و عکس و … قابل طرح و حمایت قانونی قرار می گیرد.

البته در این بخش، مدت زمان حمایت قانونی از اثر در دو مبحث جداگانه حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده مطرح می شود.

دوم : اموال یا آثاری که مورد حمایت حقوق مالکیت فکری و معنوی هستند، مربوط به عرصه صنعت و تکنولوژی است. از این آثار تحت عنوان مالکیت صنعتی یاد می شود. در این بخش، انواع اختراعات، طرح های صنعتی، نام و علائم تجاری و جغرافیایی، قابلیت ثبت خواهند داشت.  قانون نیز صاحب اختراع را به عنوان مالک، مشمول حمایت حقوقی می شود.

 

نحوه ثبت مالکیت فکری و معنوی

 

ثبت مالکیت فکری و معنوی با توجه به تنوع بخش های تحت پوشش این قانون، پیچیدگی های زیادی دارد. طی مراحل و گذر از پیچیدگی ها، نیاز به مشورت با وکیل مالکیت فکری دارد.

برای ثبت مالکیت طرح های صنعتی می توان از طریق اتوماسیون مربوطه اقدام نمود. یعنی به سامانه ثبت اختراع یا سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور http://ip.ssaa.ir/patent/new.aspx و بخش میز خدمات الکترونیک مراجعه کرد. در این مراجعه، با توجه به هریک از سرفصل های مورد نیاز، نسبت به تکمیل اظهارنامه مربوطه اقدام خواهد شد.

 

جنبه های مالکیت فکری

 

مالکیت فکری، از دو دیدگاه و جنبه قابل بررسی است و حقوقی بر آن مترتب است. این دو جنبه که در قانون نیز ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته، شامل جنبه های مادی و معنوی هستند. وکیل مالکیت فکری به هر دو این جنبه ها توجه دارد.

جنبه مادی مالکیت فکری، در واقع بیانگر ارزش مالی است و منبع کسب درآمد ناشی از ثبت مالکیت است.

در جنبه مادی، آثاری چون برآورد ارزش ریالی و تبدیل آن به پول و ارزش معاملاتی مطرح می شود.

همچنین فرد می تواند حق مالکیت خود را در ازای دریافت پول به دیگری منتقل نماید یعنی قابلیت نقل و انتقال دارد.

اما جنبه معنوی برای خالق و مالک اثر، ارزش مالی مستقیم ایجاد نمی کند و به نوعی، تنها گواهی اصالت آن اثر یا ایده و تفکر محسوب می شود.

جنبه معنوی ارزش ریالی نداشته و قابل انتقال به غیر نیست.

از دیگر تفاوت های جنبه مادی و معنوی و آثار مترتب بر آن می توان به:

قابل توقیف بودن،

موقت بودن،

قابلیت انتساب به شخص حقیقی و حقوقی،

مشروط و مقید بودن جنبه مادی مالکیت فکری اشاره داشت.

 

انواع خدمات وکیل مالکیت فکری

 

• پیگیری کلیه امور ثبت مالکیت فکری

• مشاوره در تهیه و تنظیم طرح های صنعتی و اظهارنامه ثبت مالکیت فکری

• رسیدگی به کلیه دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری درخصوص طرح های ادبی و هنری و صنعتی و علائم تجاری

• رسیدگی به دعاوی ناشی از حق مؤلف در مالکیت فکری و حوزه های نفوذ مالکیت فکری در عرصه های سرزمینی و فرا سرزمینی

• مشاوره و رسیدگی دعاوی ناشی از حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری

• مشاوره و پیگیری پرونده های ارزش گذاری دارایی های نامشهود

• مشاوره و رسیدگی به کلیه دعاوی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری طرح های صنعتی در عرصه های ملی و بین المللی

• مشاوره و تنظیم قراردادهای بهره برداری از علائم و طرح های ثبت شده

 

برای کسب آگاهی بیشتر و اطلاع از وضعیت مشاوره با وکیل مالیات با ما تماس بگیرید.
ارسال پیام
Call Now Button