محاسبه پایه سنوات کارگری

پایه سنوات کارگری

محاسبه پایه سنوات کارگریحقوق و مزایای کارگران در سال 1400 و سال های قبل از آن از سوی شورای عالی کار تعیین می شود. به همه کارگران که دارای یک سال سابقه کار باشند پایه سنوات تعلق می گیرد. این رقم برای سال 1400 مبلغ 140هزار تومان تعیین شده است. این رقم مربوط به کارگرانی است که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آنها اجرا می شود، پرداخت پایه سنوات براساس جدول گروه‌بندی بیست‌گانه و رقم آن بیشتر می باشد.

پس مبلغ ۱۴۰ هزار تومان به کارگرانی اختصاص دارد که مشمول گروه یک طرح طبقه‌بندی می باشند. ۱۹ گروه بالاتر، مبالغ بیشتری برای پایه سنوات می‌گیرند. این مبالغ در قالب جداولی توسط وزارت کار اعلام شده است.

عوامل تاثیرگذار در محاسبه پایه سنوات کارگری

الف) در مورد قرارداد(دائم و موقت)

تنظیم قرارداد کار پایه و اساس همکاری میان کارگر با کارفرما است. بر اساس تبصره سوم بند دوم بخشنامه مزد 1400 از ابتدای سال ۱۴۰۰ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

ب) ثابت بودن محل کار

در تبصره مورد اشاره ، بکار بردن عبارتِ «در همان کارگاه» کار را برای کارگران موقت یا پیمانکاری که لاجرم در کارگاه‌های مختلف مشغول فعالیت می شوند، دشوار کرده است. یک کارگر بعد از چند سال سابقه کار در یک کارگاه، ممکن است به هر دلیل تعدیل شود. یا اینکه مجبور به تغییر کارگاه شود. در این صورت ، در کارگاه جدید علیرغم سالها سابقه کار ، پایه سنوات نمی‌گیرد. این شرط، کارگران باسابقه و متخصص را از دریافت پایه سنوات به عنوان یک عنصر مهم مزدی محروم کرده است.

نحوه محاسبه پایه سنوات دارای سابقه

کارگرانی که دارای سابقه کار بیش از یکسال در یک محل می باشند مزد و پایه سنوات آنان مشمول افزایش پرداخت می شود. فرض کنید در یک کارگاه فاقد طرح طبقه‌بندی ، ماهی ۱۴۰ هزارتومان بابت سنوات به کارگران پرداخت می شود . سال بعد اگر مزد 25 درصد زیاد شود، از آنجا که سنوات جزو مزایای ماندگار مزدی است، این 25 درصد افزایش، مشمول سنوات ۱۴۰ هزار تومانی نیز می‌شود و پایه سنوات این کارگر در سال ۱۴۰۱، با 25 درصد افزایش 175000 تومان خواهد شد.

در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه‌بندی، همه کارگران با بیش از یکسال سابقه، مشمول گروه یک طرح طبقه‌بندی هستند. و ماهانه حداقل ۱۴۰ هزار تومان بابت پایه سنوات می‌گیرند. باید توجه داشته باشیم که این ۱۴۰ هزار تومان اصطلاحاً در دل حقوق کارگر قرار می‌گیرد. و دیگر قابل منفک کردن یا حذف شدن نیست. همین سنوات، در تعیین مبلغِ اضافه‌کار، عیدی و پاداش و سنوات پایان سال کارگر نیز نقش دارد.

عدم پرداخت پایه سنوات 

متاسفانه در بسیاری از مراکز کارگری و کارگاهی، پایه سنوات به کارگران پرداخت نمی‌شود. لذا دریافتی ماهانه‌ کارگران، محدود به همان پایه مزد حداقلی است. به عبارتی در بسیاری از محل های کار ، با وجود سابقه چند ساله کارگران ، سنوات ماهانه به آنها پرداخت نمی شود.

وکیل متخصص اداره کار

وکیل متخصص اداره کار
وکیل متخصص اداره کار

اگر به هر دلیلی شما در زمره افرادی هستید که درگیر پرونده دعاوی اداره کار شده اید می توانید امورات خود را به وکیل متخصص دعاوی کارگری و کارفرمایی بسپارید تا با حضور در مراجع حل اختلاف کارگری از حقوق شما دفاع نماید.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    Call Now Button
    ارسال پیام