آشنایی با وظایف وکیل دعاوی شرکت

وظایف وکیل دعاوی شرکت

 وظایف وکیل دعاوی شرکت، وکیل حضوری و وکیل تلفنی، نمونه قرارداد شرکت با وکیل

چرا شرکت به وکیل نیاز دارد؟

شرکت­ها به جهت گستردگی فعالیت و تخصصی بودن امور حقوقی شرکت اقدام به استخدام وکیل می­نمایند. معمولاً امور حقوقی شرکتها را وکیل پایه یک دادگستری مدیریت می کند. چنین وکیلی در امورات حقوقی شرکت و دعاوی مرتبط از تخصص و تجربه کافی برخوردار است.

ارتباط شرکت و انجام امور آن با مسائل حقوقی امری اجتناب ناپذیر است. تخصصی و پیچیده­ بودن مسائل حقوقی نیز ، تسلط ژرف بر مسائل حقوقی را اقتضاء می کند. بسیاری از مدیران شرکت­ها چنین تسلطی بر مسائل حقوقی ندارند. لذا بهره ­گیری از یک وکیل متخصص و حرفه­ ای و با تجربه برای امور شرکت حیاتی می­باشد. به همین جهت در عرصه تجاری ، شرکتی موفق است که از یک متخصص حقوقی بهره ­مند ­شود.

وکیل شرکت به جهت آشنایی با امور شرکت و مسائل آن، در امور حقوقی و دعاوی شرکت، موفق ­تر از وکیلی عمل خواهد کرد که ارتباطی با شرکت ندارد. یا اینکه تنها در یک دعوا به طور موردی از سوی شرکت به­ کار گرفته شده است.

وکیل شرکت دولتی و وکیل شرکت خصوصی

شرکت­های دولتی برای انجام امور حقوقی دارای واحد حقوقی بوده و از دانش آموختگان حقوق استفاده می کنند. اما شرکت­های خصوصی( تجاری- غیر تجاری) برای انجام اینگونه امور، از وکیل دادگستری بهره می برند. از این رو وظایف وکیل دعاوی شرکت در بخش خصوصی بسیار متنوع و پیچیده میباشد.

خصوصیات وکیل دعاوی شرکت

خصوصیات وکیل دعاوی شرکت
خصوصیات وکیل دعاوی شرکت

وکیل شرکت برای انجام وظایف خود باید دارای خصوصیات زیر باشد:

 • دانش و اطلاعات کافی در مسائل حقوقی به ویژه در امور مرتبط با شرکت داشته باشد.
 • در تنظیم قرارداد مهارت و تخصص بالایی داشته باشد.
 • مهارت بالایی در فن مذاکره داشته باشد.
 • نسبت به شرکت متعهد بوده و از ضررهای احتمالی شرکت تا حد ممکن جلوگیری نماید.

 وکیل حضوری و وکیل تلفنی

بعضی از شرکت ها برای استفاده از خدمات حقوقی ، فقط در موارد ضروری به صورت تلفنی از مشاوره وکیل بهره ­مند می­شوند. اما بیشتر شرکت­ها سعی میکنند وکیل دائمی را به خدمت بگیرند. وکیل دعاوی شرکت معمولاً به صورت پاره­ وقت در شرکت حضور می یابد و مشاوره های لازم را ارائه می دهد. و دعاوی شرکت را نیز پیگیری می­کند. بنابراین وظایف وکیل دعاوی شرکت هم به امور داخلی مربوط میشود و هم امور حقوقی خارج از شرکت را در بر میگیرد.

خدمات وکیل دعاوی شرکت شامل چه بخش هایی است؟

انواع وظایف وکیل دعاوی شرکت
انواع وظایف وکیل دعاوی شرکت

خدمات وکیل دعاوی شرکت در پنج بخش زیر انجام میپذیرد:

 • خدمات مشاوره
 • امور قراردادها
 • وصول مطالبات
 • اقدامات حقوقی مالیاتی
 • وکالت دعاوی

وظایف وکیل در دعاوی شرکت

وظایف وکیل دعاوی شرکت عبارتند از:

 • طرح دعاوی شرکت در دادگاه( تنظیم و تقدیم دادخواست، تنظیم و تقدیم شکوائیه، واخواهی، تجدیدنظر خواهی و…)
 • دفاع در مقابل دعاوی علیه شرکت( تنظیم لایحه و …)
 • پیگیری اجرائیه آرای صادره به نفع شرکت

نمونه قرارداد همکاری شرکت با وکیل

این قرارداد میان شرکت………………….  (مشخصات کامل شرکت و شماره ثبت آن ) از یک طرف و آقای ………….. وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل شرکت از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می شود :

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از:

 • تنظیم قرادادهای شرکت با کارکنان شرکت، پیمانکار، اشخاص حقیقیو حقوقی دیگر.
 • ارائه مشاوره حقوقی به شرکت در مواقع درخواست شرکت.
 • اقامه دعاوی حقوقی و کیفری و اداری و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت در تمام مراحل قانونی در کلیه محاکم ذی­صلاح قضایی و اداری.
ماده 2 – حق الوکاله و شرایط پرداخت:

 درصورت ارجاع پرونده به وکیل و ضرورت استفاده از وکالت نامه ، طبق توافق طرفین حق الوکاله به شرح ذیل می باشد:

 • در خصوص طرح دادخواست مطالبه وجه و تامین خواسته ، ………………… درصد مبلغ مطالبه شده مطروحه در دادخواست و خسارت تاخیر تادیه محاسبه شده در دادنامه مراجع قضایی
 • درخصوص پرونده های فسخ قرارداد (دعوی غیر مالی) حق الزحمه فسخ قرارداد برای هر یک از پرونده های ارجاعی ………………. ریال
 • پرداخت کلیه هزینه های قانونی از قبیل هزینه دادرسی ، صدور اجراییه ، کارشناسی ، نشرآگهی ، دفاتر خدمات قضایی ، ارسال اظهارنامه و هرگونه هزینه قانونی بر عهده شرکت می باشد.
ماده 3 – تعهدات وکیل :
 • کلیه مساعی خود را با رعایت صرفه و صلاح موکل در انجام موضوع وکالت معمول نماید.
 • در زمان طرح دادخواست، کلیه هزینه های قانونی و قابل وصول از جمله پرداخت خسارت تاخیر تأدیه ، هزینه های دادرسی، حق الوکاله و سایر هزینه ها را در نظر گرفته و مطالبه نماید.
 • وکیل موظف است طی مدت 5 روز از تاریخ قرارداد و اخذ مستندات، نسبت به پیگیری و طرح موضوع قرارداد و وکالتنامه اقدام و در تاریخ های مقرر شده از سوی شرکت گزارش مکتوب اقدامات صورت گرفته را به شرکت ارائه نماید.
ماده 4 – تعهدات شرکت :
 • اطلاعات و مدارک مورد نیاز وکیل را بدون فوت وقت در اختیار او قرار دهد.
 • پرداخت حق الوکاله (که منوط به ارائه گزارش و مستندات انجام کار و بررسی و تایید شرکت خواهد بود).
 ماده 5  – فسخ قرارداد :
 • در صورتیکه وکیل تمایل به استعفا داشته باشد، یک ماه قبل مراتب استعفای خود را به شرکت اعلام مینماید. به نحوی که امکان پیگیری توسط وکیل دیگر مقدور باشد. و استعفای وکیل موجب تضییع حقوق موکل و تجدید جلسه دادرسی نگردد.
 • در صورت عزل وکیل توسط شرکت ، قرارداد حاضر فسخ خواهد شد و حق الوکاله وکیل در هر پرونده تا پایان همان مرحله که اقدامات وکالتی را انجام داده است توسط شرکت پرداخت می گردد.

تبصره 1 : در صورت استعفاء یا عزل ، وکیل مستحق دریافت حق الوکاله تا آن مرحله از اقدامات صورت گرفته می­باشد.
تبصره 2 : وکیل متعهد است پس از استعفاء ، اصول تمامی مدارک و مستندات را به شرکت عودت نماید.

ماده 6 – تضمین حسن انجام کار:

یک فقره چک به شماره ……… به مبلغ ……… ریال هم زمان با انعقاد قرارداد مجری بابت ضمانت حسن انجام کار به شرکت ارائه می دهد. پس از تسویه حساب و ارائه گزارش پایان کار و انجام کلیه تعهدات، با تأیید مدیر ، توسط شرکت عودت می گردد.

ماده 7 – مرجع حل اختلاف :

در صورت بروز هرگونه اختلاف احتمالی فی مابین وکیل و شرکت در تفسیر مواد این قرارداد ، رفع اختلاف توسط قائم مقام شرکت ظرف 20 روز حل و تصمیم ایشان لازم الاجرا می باشد .

ماده 8 – نسخ قرارداد :

این قرارداد شامل 8 ماده و 2 تبصره در 2 نسخه تهیه و تنظیم و مبادله گردید و هریک از نسخ به تنهایی دارای ارزش و اعتبار واحد و یکسان می­باشد.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button