جریمه نپرداختن حق بیمه کارگر

جریمه نپرداختن حق بیمه کارگر

جریمه نپرداختن حق بیمه کارگر – با انعقاد قرارداد کار میان کارفرما و کارگر تعهداتی میان طرفین از یک طرف و همچنین میان کارفرما و سازمان های دیگر برقرار می شود. یکی از مهمترین این تعهدات برابر ماده 148 قانون کار و در ذیل مبحث خدمات رفاهی کارگران، موضوع بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما نزد سازمان بیمه تامین اجتماعی است. ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز مقرر می کند همه کارفرمایان موظف هستند کارگران خود را بیمه نمایند. بدیهی است در صورت کوتاهی، کارفرما مشمول جریمه نپرداختن حق بیمه کارگر خواهد شد.

بیمه کارگر حق غیر قابل سازش

ضمانت اجرای نپرداختن حق بیمه قوی است. وقتی قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهیم متوجه خواهیم شد که حق بیمه کارگر یک حق قانونی است. حقی که قابل مصالحه ، معاوضه ، سازش و اسقاط نیست. بدین معنا که چه کارفرما و کارگر بخواهند و چه نخواهند، در هر صورت باید پرداخت شود. در غیر این صورت کارفرما موظف به پرداخت جریمه نپرداختن حق بیمه کارگر خواهد بود.

اشتغال به کار ضامن تعهدات بیمه است

اشتغال به کار و پرداخت حق بیمه
اشتغال به کار و پرداخت حق بیمه

به محض آنکه کارگر در کارگاه مشغول به کار شد حتی اگر کارفرما حق بیمه وی را پرداخت ننماید تعهدات بیمه نسبت به کارگر برقرار می شود. اما سازمان تامین اجتماعی ، حقوق خود را در هر صورت از کارفرما مطالبه خواهد نمود. بنابراین همه کارگران باید بدنبال برقراری حقوق بیمه ای خود باشند. تا سوابق آنان نزد سازمان بیمه تامین اجتماعی محفوظ بماند.

میزان حق بیمه کارگر

میزان حق بیمه سهم کارفرما به موجب تبصره 1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده می باشد. که با احتساب سهم هفت درصدی بیمه شده و سهم سه درصدی دولت در مجموع سی درصد مزد یا حقوق خواهد بود. پس در پایان هر ماه کارفرما هفت درصد از مبلغ حقوق کارگر را به عنوان حق بیمه کسر می کند و مابقی را به عنوان حقوق کارگر، به وی پرداخت می کند.

کارفرما برابر ماده 39 قانون تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارگر را در هر ماه از اولین تا آخرین روز ماه بعد به همراه لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

مجازات بیمه نکردن کارگر

مجازات نپرداختن حق بیمه
مجازات نپرداختن حق بیمه

ماده 183 قانون کار مقرر می دارد کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند….. به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردیم عدم پرداخت حق بیمه کارگر از نظر قانون جرم محسوب می گردد. از این رو نه به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه مشمول دعاوی کیفری خواهد شد. یعنی کارفرما بدلیل نپرداختن حق بیمه کارگر مجرم محسوب شده و در دادگاه کیفری به جرم وی رسیدگی خواهد شد.

شکایت از کارفرما

ممکن است کارگر و کارفرما در مورد حق بیمه برخلاف قانون توافق کنند. اما کارگر بعداً پشیمان شود. یعنی از کارفرما بدلیل عدم پرداخت حق بیمه شکایت کند. در این صورت ، بدلیل آنکه قانون، هر گونه توافق مغایر با قانون را نادرست می داند لذا شکایت کارگر را خواهد پذیرفت. و در صورت احراز تخلف ، کارفرما را مشمول مجارات می داند.

فرایند شکایت از کارفرما توسط کارگر

کارگر می تواند به دلیل نپرداختن حق بیمه توسط کارفرما ابتدا به اداره کار مراجعه نماید. شکایت کارگر در مرحله اولیه برای رسیدگی به هیات تشخیص و در صورت اعتراض به هیئت حل اختلاف ارجااع می شود.

امکان طرح شکایت کیفری

 ممکن است در مواردی کارفرما تحت هیچ عنوان حاضر به پرداخت حق بیمه نشود. و حق بیمه کارگر را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نکند.  در این صورت کارگر میتواند به علت عدم پرداخت حق بیمه خود، شکایت کیفری نماید. اما اگر کارفرما در طول روند پرونده شکایت، فوت کند پرونده مختومه میشود. از این رو شاکی باید طرح دعوای حقوقی را مطرح نماید. ممکن است کارگر در طول روند پرونده شکایت فوت کند. در این صورت ، کارگر میتواند برای رسیدن به حقوق خود، دعوای کیفری را علیه ورثه ادامه دهد.

بهترین وکیل بیمه تامین اجتماعی

اگر شما به عنوان کارفرما و یا کارگر در مورد موضوعات بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی طرف دعوا هستید. یا قصد گرفتن بهترین وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی برای حضور در مراجع حل اختلاف اداره کار را دارید می توانید با ما تماس بگیرید.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    ارسال پیام
    Call Now Button