شرایط ابطال علامت تجاری

شرایط ابطال علامت تجاری

شرایط ابطال علامت تجاری ، در چه مواردی ممکن است علامت تجاری ثبت شده ابطال گردد؟، چه کسانی می توانند دعوای ابطال علامت تجاری را طرح و به کجا باید مراجعه کنند؟ ، نمونه رأی دادگاه در رابطه با دعوای ابطال علامت تجاری

علامت تجاری یا برند و حقوق ناشی از آن در زمره موضوعات مهم در دنیای تجارت محسوب میگردد. علامت تجاری در حقیقت یک حق انحصاری است. این حق منحصر به کسی خواهد بود که آن را ثبت نموده است. در مواردی که شخصی علامت تجاری ثبت نموده، ممکن است اشخاص دیگری علامت ثبت شده را مغایر با حقوق مکتسبه خود بدانند. یا آنرا مغایر با قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری بدانند. در نتیجه تقاضای ابطال علامت ثبت شده را نمایند. بنابراین لازم است بدانیم در چه مواردی میتوان دعوای ابطال علامت تجاری را مطرح و علامتی را ابطال نمود؟ و شرایط ابطال علامت تجاری چیست؟ البته در اینگونه موارد پیشنهاد ما استفاده از خدمات حقوقی وکیل علامت تجاری است.

شرایط ابطال علامت و برند
شرایط ابطال علامت و برند

در چه شرایطی علامت تجاری ثبت شده ابطال میگردد؟

براساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در صورت وجود هر یک از موارد زیر، علامت تجاری ثبت شده قابل ابطال است:

 • علامت ثبت شده تا حد زیادی مشابه علامت ثبت شده موسسه دیگر باشد. به صورتیکه نتواند کالا و خدمات این موسسه را از کالا و خدمات موسسه دیگر متمایز کند.
 • علامت ثبت شده، خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
 • علامت ثبت شده، گمراه کننده مراکز تجاری یا عمومی به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات آنها باشد.
 • عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی باشد. یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، باشد. یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد. مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

مطلب مفید | وکیل دعاوی ثبت شرکتها

 • عین یا به طرز گمراه کننده ‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد . بگونه ای که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
 • عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر اینکه عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
 • عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده باشد. یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌ لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
 • پس از ثبت علامت تجاری، شخص دیگری بدون اینکه علامت تجاری را به نام خود ثبت کرده باشد، علامت تجاری را متعلق به خود بداند.

چه کسانی می توانند دعوای ابطال علامت تجاری را طرح کنند؟

 • شخصی که علامت ثبت شده را متعلق به خود می داند بدون اینکه علامت مذکور را ثبت کرده باشد.
 • شخصی که ادعا دارد علامت ثبت شده دقیقا همان علامت تجاری است که او ثبت کرده است.
 • شخصی که ادعا دارد علامت ثبت شده مشابه علامت تجاری او است به گونه ای موجب اشتباه افراد متعارف می شود.
 • شخصی که به جهت شباهت علامت تجاری ثبت شده با علامت تجاری شرکت یا موسسه دیگر، فریب خورده و متضرر شده است.
 • سایر اشخاص: برای مثال افرادی که علامت تجاری ثبت شده را مغایر اخلاق حسنه یا موازین شرعی می دانند. یا براساس سایر بندهای ماده 32 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم تجاری، علامت ثبت شده را قابل ابطال می دانند.

این افراد، مجاز هستند دعوای ابطال علامت تجاری ثبت شده را در دادگاه طرح کنند.

شرایط اصلی ابطال علامت تجاری
شرایط اصلی ابطال علامت تجاری

شرایط اصلی ابطال علامت تجاری:

 • اولین شرط ابطال علامت تجاری آن است که علامت تجاری ثبت شده باشد. چنانچه علامت تجاری ثبت شده باشد اما مدت 3 سال یا بیش تر از آن استفاده نشده باشد، هر شخصی می تواند لغو این علامت را از دادگاه تقاضا کند.
 • اثبات وجود یکی از موارد ممنوعیت ثبت علامت تجاری.

مراجع صالح به رسیدگی:

مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، دعوای ابطال علامت تجاری ثبت شده در شعبه خاصی از دادگاه عمومی حقوقی تهران رسیدگی می شود.

 نمونه رأی دادگاه در رابطه با دعوای ابطال علامت تجاری:

در خصوص دعوى آقای ……………….. به طرفیت ۱- شرکت …………………….. ۲- اداره مالکیت صنعتی، مبنی بر ابطال ثبت علامت تجاری به شماره ثبت ……………، دادگاه از عطف توجه به لایحه دفاعیه خوانده اول و گزارش ثبتی خوانده دوم نظر به اینکه محصولات خوانده که با علامت …………… توزیع می‌گردد……………. در طبقه ………. از طبقه بندی بین المللی کالا متفاوت از موضوع فعالیت خواهان (توزیع و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات ……………) است که با این اوصاف وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان و تضییع حقوق خواهان غیر قابل تصور است.

از طرفی علامت متنازع فیه جزو علایم مشهوره نمی‌باشد تا مشمول بندهای «ه» و «و» ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح ‌های صنعتی و علائم تجاری باشد. بنابراین ثبت مؤخر علامت متنازع فیه به نام خوانده، تزاحمی با حقوق خواهان ندارد. لذا دعوی مطروحه بنا به جهات مذکور غير وارد تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر تهران می‌باشد.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button