وکیل دعاوی بیمه

وکیل دعاوی بیمه

وکیل دعاوی بیمه و حقوق بیمه گذار – یکی از موضوعات مهم در جریان زندگی افراد بعد از موضوع اشتغال، موضوع بیمه تامین اجتماعی است. اهمیت این موضوع ناشی از آن است که بیمه بخش مهمی از شئونات زندگی را دربر می گیرد. به عبارتی از لحظه تولد تا مرگ، همه افراد به نوعی با مسئله ای به نام بیمه در ارتباط خواهند بود. این موضوع گاه منشاء دعوای حقوقی شده و در نتیجه موضوع فعالیت وکیل دعاوی بیمه را با اهمیت می سازد.

ماده 3 قانون بیمه تامین اجتماعی به عنوان مهم ترین سند در خصوص بیمه، تاثیر گذاری بیمه را در امور زیر می داند:

 • بارداری
 • حوادث و بیماری ها
 • غرامت دستمزد
 • از کارافتادگی
 • بازنشستگی
 • مرگ
ابعاد مختلف بیمه
ابعاد مختلف بیمه

ملاحظه می شود که در اصلی ترین اتفاقات زندگی افراد، مسئله بیمه نقش آفرین است. از این رو مسائل و مشکلات حقوقی بسیاری نیز بر آن مترتب خواهد بود. از جمله آنکه عدم اطلاع از قوانین و حقوق بیمه، بویژه در مورد کارفرمایان و پیمانکاران می تواند خسارت های فراوان به بار آورد.

وکیل دعاوی بیمه و حیطه اقدامات بیمه ای

وکیل دعاوی بیمه در هر حیطه ای که سازمان تأمین اجتماعی ورود پیدا می کند، می تواند کارهای حقوقی متقاضیان را انجام دهد. بیمه تامین اجتماعی، هم در مبحث بیمه کارکنان و هم در موضوع بیمه قراردادها شمولیت دارد. از این رو  بهترین وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی می تواند راهنمای خوبی برای ارائه مشاوره های ارزنده در این موارد باشد.

لطفا با ما همراه شوید تا کمی در باره موضوعات مختلفی که وکیل بیمه می تواند در مورد آنها اظهار نظر کند توضیحاتی ارائه دهیم.

اجباری بودن بیمه کارکنان از بدو فعالیت

هر فردی که برای کارفرما و به دستور او کاری انجام می دهد، مشمول حق بیمه تامین اجتماعی است. بنابراین از همان روز اول باید بیمه وی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود. حتی در مورد قراردادهای موقت باز هم کارفرما موظف به انجام آن خواهد بود. متاسفانه برخی کارفرمایان با انعقاد قراراداهای موقت تصور می کنند که نیازی به پرداخت حق بیمه نیست .

این موضوع نه تنها برای کارکنان اجباری است بلکه برای مشاوران و پیمانکاران نیز اجباری بوده و مبلغ بیمه باید کسر شود.

بیمه و وظایف کارفرما
بیمه و وظایف کارفرما

پرداخت های مشمول بیمه تامین اجتماعی

تمام کارفرمایان باید سقف حقوق و مزایای قابل پرداخت به کارکنان خود را بر اساس اعلام مراجع ذیصلاح رعایت نمایند. ثانیاً فقط در سقف اعلامی موظف به پرداخت حق بیمه هستند. لذا الزامی برای پرداخت های بیشتر از حداکثر حقوق پرداختی، برابر قانون ندارند. برخی پرداختی ها مشمول حق بیمه نیستند. از جمله هزینه عائله مندی، هزینه ماموریت و سفر، عیدی و پاداش سالیانه، حق سنوات و خسارت اخراج. رابعاً به استناد ماده 79 قانون کار، بکارگیری افراد زیر 15 سال توسط کارفرمایان ممنوع بوده و در صورت بکارگیری نیز نمی توان برای آنان حق بیمه منظور نمود.

وصول مطالبات بیمه تامین اجتماعی از کارفرمایان مدیون

ماده 50 قانون بیمه تامین اجتماعی  به مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی اشاره دارد. بر این اساس، مطالبات مورد نظر در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد. لذا طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان، قابل وصول می باشد.

در اینجا موضوع سند لازم الاجرا مطرح می شود. سند لازم الاجراء سندی است رسمی یا عادی که می تواند توسط مامورین دولتی بدون نیاز به مراجع قضایی قابل وصول باشد. مطالبات بیمه تامین اجتماعی نیز در زمره مطالباتی است که می تواند از طریق مامورین این سازمان و بدون حکم دادگاه از کارفرمایان وصول شود.

بیمه و حمایت از حقوق کارگر
بیمه و حمایت از حقوق کارگر

وکیل دعاوی بیمه در مواجهه با مطالبات ماده 50 قانون بیمه تامین اجتماعی

وکیل دعاوی بیمه می تواند شرایطی که کارفرمایان را با مطالبات بدون برگشت سازمان بیمه تامین اجتماعی مواجه می کند، تشریح نماید. وی همچنین می تواند در مواردی با اتخاذ راه کارهای اساسی، از بار مالی تعهدات بیمه ای کارفرمایان محترم بکاهد. در هر حال یک کارفرما باید بداند در صورتی که با شرایط زیر مواجه شود، مامورین اجرای سازمان بیمه تامین اجتماعی به سراغ آنها خواهند آمد :

 • قطعیت مطالبات. ( هنگام صدور اجرائیه بدهی باید به مرحله قطعی رسیده باشد )
 • مطالبات سازمان بابت حق بیمه. ( موضوع ماده 28 و 38 قانون ) با ارسال لیست از طرف کارفرما قطعیت یافته و دریافت حق بیمه لازم الاجرا می باشد .
 • مطالبات سازمان بابت جرائم. ( موضوع مواد 39 ، 98 ، 100 و 108 قانون آخرین مصوبه 9 /5 / 1373 مجلس شورای اسلامی ). چنانچه کارفرما از ارسال لیست نیز خودداری نماید بارعایت ماده 42 و 43 قانون قطعی می باشد.
 • هزینه های موضوع ماده 66 و 90 قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها قطعی است. اما مشروط بر تشخیص سازمان درخصوص تقصیر کارفرما درخصوص وقوع حادثه و یا تشدید بیماری قطعی .

نحوه اجرای ماده 50 قانون بیمه تامین اجتماعی

با قطعیت مطالبات، یک اخطاریه مکتوب برای شخص بدهکار اعم از حقیقی یا حقوقی(کارفرمایان) ارسال می شود. در این اخطاریه 48 ساعت به بدهکار از تاریخ اخطار فرصت پرداخت بدهی داده می شود. در غیر این صورت با صدور اجراییه از طرف سازمان مواجه خواهد شد.

مامورین اجرا می توانند پیش از انقضای مهلت قانونی و بر اساس ماده 12 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، اقدام نمایند. اقدام بدین صوورت که از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30% را بازداشت نمایند . طبق ماده 15 آئین نامه مزبور ممکن است محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد. اما اگر به اموال دسترسی باشد، مسئول اجراء برگه های اجرائیه را صادر می کند. تا از این طریق اموال بدهکار را معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی در آورد .

بیمه پیمانکاران و وظایف کارفرما

وقتی کارفرما در برابر قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد چند کار از جمله اقدامات زیر را باید انجام دهد:

 • اول آنکه حتماً در قرارداد، موضوع بیمه را در نظر گرفته و حق بیمه را از مبالغ پرداختی کسر و به حساب تامین اجتماعی منظور نماید.
 • دوم آنکه به پیمانکار خود گوشزد نماید کارگرانش را بیمه نماید.
 • سوم آنکه طی نامه ای یک نسخه از قرارداد پیمانکاری را به بیمه ارسال نماید.
 • چهارم آنکه از هر پرداخت 5 درصد بابت حق بیمه کسر نماید.
 • پنجم آنکه آخرین قسط و پنج درصد بهای کل کار را نزد خود نگهدارد. (در صورت تسویه حساب پیمانکار با تامین اجتماعی، آن را به وی پرداخت خواهد نمود. در غیر این صورت بعد از یک سال از خاتمه قرارداد و عدم اقدام پیمانکار برای تسویه حساب، باید آن را به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی واریز نماید).

باید توجه داشت اگر پیمانکار شخصاً انجام کار پیمانکاری را به مورد اجرا بگذارد، موضوع ماده 38 و کسر پنج درصد موضوعیت ندارد. زیرا مراد از کسر پنج درصد، حق بیمه کارگرانی خواهد بود که با پیمانکار کار می کنند.

وکیل دعاوی بیمه و دفاع از حقوق کارفرمایان قانونمند

وکیل دعاوی بیمه می تواند در جلسات مشاوره با کارفرمایان بدهکار به سازمان تامین اجتماعی، در جریان کار آنان قرار گیرد. و اقداماتی را که نیازمند انجام از طرف کارفرما و یا خود اوست، برای کارفرما تشریح نماید. بدین ترتیب وی را نسبت به روند کاری که باید انجام پذیرد توجیه کند.

نحوه مواجهه با بدهی کارفرما و وصول مطالبات از طرف بیمه تامین اجتماعی کاری است که وکیل دعاوی بیمه می تواند از عهده آن برآید. اقدام تخصصی وکیل دعاوی بیمه موجب خواهد شد در بسیاری موارد، کارفرما از پرداخت بدهی های سنگین نجات یابد.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button