بهترین وکیل تامین اجتماعی

بهترین وکیل تامین اجتماعی

بهترین وکیل تامین اجتماعی ، وظایف وکیل تامین اجتماعی، چرا به وکیل تامین اجتماعی نیاز داریم؟

بیمه تامین اجتماعی محیط کار یک ضرورت قانونی برای کسب و کارها است. مطابق  ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است تمام کارگران خود را بیمه نماید. بر اساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است حق بیمه کارگران خود را پرداخت کند. در بسیاری موارد کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر امتناع می نماید. یا آن را با تاخیر پرداخت میکند. یا پرداخت بیمه را یک یا چند ماه معوق مینماید. در این موارد کارگر می تواند برای حق بیمه خود، به اداره کار مراجعه و طرح دعوا نماید. برای طرح دعوا و دفاع از دعوای مطروحه در مراجع اداره کار، بهره گیری از بهترین وکیل تامین اجتماعی ضرورت می یابد.

آشنایی با بهترین وکیل تامین اجتماعی

وکیل تامین اجتماعی نماینده کارگر یا کارفرما در دعاوی مطرح شده از سوی یکی از این دو در مراجع اداره کار میباشد. بنابراین پرونده هایی که وکیل تامین اجتماعی قبول وکالت مینماید برای طرح در هیئت تشخیص و یا هیئت حل اختلاف اداره کار میباشد. پرونده هایی که بر سر حق بیمه کارگر طرح شده است.

مطلب مرتبط | وکیل دعاوی بیمه

وظایف وکیل تامین اجتماعی

وظایف وکیل تامین اجتماعی

وظایف وکیل تامین اجتماعی

ارائه مشاوره تخصصی:

وکیل متخصص و حرفه ای با آگاهی از تمام جوانب امر و پیش بینی دقیق روند رسیدگی به پرونده، مشاوره دقیق در هر مرحله ارائه می نماید.

طرح دعوا:

نخستین مرحله طرح دعوا، تنظیم و تقدیم دادخواست است. وکیل تامین اجتماعی مجرب و مسلط بر قوانین و مقررات بیمه ، دادخواستی تنظیم می نماید که تأثیر مثبت در روند رسیدگی دارد.

دفاع از دعوا:

وکیل با تجربه ، دفاعی موثر از دعوای بیمه به عمل می آورد.

چرا به بهترین وکیل تامین اجتماعی نیاز داریم؟

عدم آشنایی کارگران با قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی، بهره گیری از وکیل متخصص و حرفه ای را اقتضاء می نماید. وکیل متخصص با دقت نظر در قوانین و مقررات، هر پرونده را به دقت مورد مطالعه قرار میدهد. وی همواره آماده است تا بهترین راهکار  را در هر پرونده ارائه نماید.

ضرورت استفاده از وکیل بیمه تامین اجتماعی
ضرورت استفاده از وکیل بیمه تامین اجتماعی

مطلب مرتبط | دادرسی در دعاوی کار و رسیدگی به دلایل دعوا

‌وظایف کارفرما از نگاه «قانون بیمه تامین اجتماعی»

الف) کسر حق بیمه از حقوق کارگر

ب) اصافه کردن سهم خود بر آن

پ) واریز حق بیمه به حساب تامین اجتماعی:

ت) پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان

ث) تسلیم صورت مزد یا حقوق‌ بیمه ‌شده به شعبه بیمه

نکته 1:

بر اساس ماده 40 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند، سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا” تعیین و از‌ کارفرما مطالبه و وصول نماید.

نکته 2 :

بر اساس ماده 42 در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ‌اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول‌خواهد شد.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    ارسال پیام
    Call Now Button