حدود اختیارات وکیل مالیاتی

حدود اختیارات وکیل مالیاتی

حدود اختیارات وکیل مالیاتی ، وظایف وکیل مالیاتی ،  نمونه وکالتنامه مالیاتی

وکیل مالیاتی می تواند یک عامل تاثیرگذار بر روند فعالیت ها در شرکتهای تجاری و غیر تجاری باشد. همه می دانیم مالیات یکی از روش ­های مهم کسب درآمد دولت است که سازمان امور مالیاتی کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می­کند.

از آنجا که موضوع مالیات یکی از دغدغه های همیشگی کارفرمایان محترم و مدیران در شرکت های مختلف اعم از تولیدی یا خدماتی است لذا در این مقاله در مورد نقش وکیل مالیات در شرکتها و حدود اختیارات وی بحث خواهیم کرد.

انواع مالیات
انواع مالیات

انواع مالیات:

مالیات مستقیم : مالیات هایی که مستقیم از درآمد و دارایی افراد دریافت می ­شود. مانند مالیات بر ارث و…

مالیات غیرمستقیم : مالیات هایی که از مصرف کالا و خدمات بدست می آید. مانند مالیات بر حقوق ، مالیات بر معاملات ، مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض گمرک و…

وکیل مالیاتی:

وکیل مالیاتیگستردگی و پیچیدگی قوانین و مقررات ناظر بر مالیات موجب می­شود، فعالین اقتصادی (اشخاص حقیقی- حقوقی) نتوانند تسلط کافی بر مقررات مزبور داشته باشند.  از این  رو در تمامی واحدهای اقتصادی حضور یک شخص وکیل مجرب که تسلط کافی بر قوانین حقوقی و مقررات مالیاتی و آیین ­نامه های مرتبط با مالیات داشته باشد، امری اجتناب ­ناپذیر است. حدود اختیارات وکیل مالیاتی با توجه به حیطه فعالیت هر شرکت می تواند متغیر باشد.

حدود اختیارات و وظایف وکیل مالیاتی:

وکیل مالیاتی در یک موسسه یا شرکت دارای وظایف زیر است:

 • ارائه مشاوره تخصصی و آشنا کردن مدیران شرکت یا موسسه از قوانین مالیاتی
 • ارائه مشاوره در خصوص امور مالیاتی از قبیل مالیات شرکت، املاک، انواع بخشودگی ­ها و نحوه اعمال آنها ، موارد معافیت از پرداخت مالیات ، پاداش­ ها ، جرائم مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده و…
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • در صورت لزوم اعتراض به برگه تشخیص مالیات
 • قبول وکالت در پرونده ­های مالیاتی شرکت یا موسسه در تمامی مراجع ذی­ صلاح قضایی و اداری
 • تهیه لوایح اعتراض و دفاع مالیاتی

حدود اختیارات وکیل در دعاوی مالیاتی:

حدود اختیارات وکیل مالیاتی در وکالتنامه تعیین می ­شود و وکیل مطابق اختیارات وکالتنامه از مؤدی مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی دفاع می­کند. وکیل مالیاتی در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی مالیاتی در تمام مراجع دادرسی مالیاتی اعم از هیأت بدوی ، هیأت تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی ، دیوان عدالت ادری و هیأت ماده 251 قانون مالیات های مستقیم وکالت می­کند.

درصورتی که به وکیل با حق توکیل به غیر در انجام امور وکالت ، وکالت مطلق داده شود ، وکیل دارای اختیارات تام بوده، امضا و اقدامات وکیل به منزله تأیید و امضای موکل بوده و دارای آثار قانونی است.

 مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مالیاتی:

الف: مراجع قضایی: به جرائم مالیاتی مراجع قضایی رسیدگی می ­کنند. برای رسیدگی به جرائم مالیاتی دادگاه ویژه پیش ­بینی شده است.

ب: مراجع غیر قضایی صالح به رسیدگی دعاوی مالیاتی:

 • مرحله اداری: رسیدگی توسط مسئول ذیربط اداره مالیات
 • هیأت حل اختلاف بدوی: رسیدگی به اختلافات بین مؤدی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی.
 • هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی: رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرای صادره از هیأت بدوی.
 • شورای­عالی مالیاتی: مرجع فرجام ­خواهی از آرای هیأت ­های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی
 • هیأت موضوع ماده 251 قانون مالیات­ های مستقیم: مالیات های قطعی و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد.
 • هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی: رسیدگی به تخلفات کارکنان امور مالیاتی در زمینه مالیات.
 • دیوان عدالت اداری: رسیدگی به شکایت مؤدی از آراء شورای عالی مالیاتی.

نمونه وکالت نامه انجام امور مالیاتی

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..

 وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………….

مورد وکالت : مراجعه به وزارت امور اقتصادی و دارائی ، تابعه ممیزی ها ، سرممیزیهای مالیاتی ، حوزه های مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی و احتمالا” دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص انجام امور مالیاتی، تسلیم اظهارنامه عنداللزوم شرکت در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر و رویت و اخذ اخطاریه ها قبول یا رد اعلام تشخیص ها اعتراض  به آرا کمیسیونهای تشخیص ، تجدیدنظر خواهی از آرا صادره ، جوابگوئی و دفاع از حقوق موکل اعتراض به آرا صادره از طریق شورای عالی مالیاتی با حق تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری با داشتن کلیه اختیارات مندرج  در مواد 62 و 63 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز درخواست اعلام و اجرای رای دیوان عدالت اداری و مراجعه به دوایر اجرا مالیاتی و نهایتا” تادیه مالیات ها و عوارض و سایر حقوق مربوطه ولو بصورت تقسیط و درخواست تقسیط و تسلیم اسناد تقسیط اخذ مفاصا حسابها گواهی ها مجوزها تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک از اصل یا رونوشت و کپی با حق سپردن هرگونه تعهد لازمه پیرامون موضوع وکالت و امضا ذیل اسناد و اوراق  و مدارک  مربوطه.

 حدود اختیارات وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر ولو کرارا و مع الواسطه جزئاً یا کلاً در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی میباشد و اقدام و امضا وی بمنزله اقدام و امضا شخص  ……….. نافذ و معتبر است و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد از موکل نمی باشد.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button