حق بیمه کارگری

حق بیمه کارگر

حق بیمه کارگری چیست؟

طبق آمار و بررسی های صورت گرفته یکی از دعاوی مهم بین کارگر و کارفرما، دعوای مربوط به حق بیمه و سنوات است. کارگران همیشه در روابط کاری خود دغدغه دارند. به عنوان مثال اینکه آیا کارفرما، حق بیمه ماهیانه آن ها را به سازمان اجتماعی پرداخت کرده است یا خیر؟

حق بیمه کارگری به چه نحو محاسبه می گردد؟

یکی از وظایفی که قانون در مقابل کارگر به عهده کارفرما گذاشته است، حق بیمه کارگری است. در ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه عبارت است از وجوهی که براساس این قانون و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می گردد.

مبلغ حق بیمه 30 درصد از حقوق است که از این میزان، 23 درصد سهم کارفرما و 7 درصد باقی مانده سهم کارگر است.

بنا بر این تعریف، حق بیمه مبلغی است که کارفرما بدلیل بیمه کردن کارمند از حقوق وی کسر کرده است. و با اضافه نمودن سهم خود به آن، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کند.

نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

محاسبه حق بیمه کارگر
محاسبه حق بیمه کارگر

میزان حق بیمه، مطابق با قانون و براساس حقوق دریافتی سالیانه ای که هرساله توسط قانون کار وضع و اعلام می شود، تعیین می گردد. و هیچگونه دخل و تصرفی در آن اعمال نمی شود.

کارفرما برای پرداخت حق بیمه، موظف است ماهانه فهرستی از حقوق به همراه حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند.

مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگری به عهده چه کسی است؟

مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگر
مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگر

همچنین مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگری به عهده کارفرما خواهد بود . کارگران و کارمندان، هیچ مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهند داشت.

کارفرما موظف است در مقابل کاری که از کارگر می خواهد، حتماً او را بیمه کند تا کارگر بتواند از مزایای حق بیمه استفاده کند.

نحوه پرداخت حق بیمه کارگری پاره وقت

کارفرمایان موطف هستند کارکنانی را که به صورت پاره وقت و کمتر از ساعت کاری مصوب، در کارگاه آن ها مشغول به کار هستند نیز بیمه نمایند. برای این افراد، مطابق با ساعات و روزهای کاری ثبت شده و تجمیع آن ها، لیست بیمه تنظیم و محاسبه حق بیمه صورت می گیرد.

اما برای بیمه این افراد باید چند نکته را حتماً در نظر داشت:

 • فرد، مشمول قانون کار باشد.
 • تحت پوشش صندوق بیمه ای دیگری نباشد.
 • جمع حقوق و مزایای دریاقتی وی کمتر از حداقل حقوق نباشد.

مزایای پرداخت حق بیمه

مزایای حق بیمه عبارت است از:

 • بیمه درمانی، حوادث، بیماری، دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری،
 • دریافت کمک هزینه بارداری و ازدواج،
 • دریافت هزینه پروتز و اروتز، سمعک، عینک طبی، ویلچر
 • و در نهایت مستمری از کارافتادگی و بازنشستگی
 • و بیمه بیکاری.

با پرداخت حق بیمه کارگری توسط کارفرما، فقط مشمول کارگر یا بیمه شده نخواهد شد. زیرا خانواده وی نیز می توانند از برخی مزایای تأمین احتماعی برخوردار می شوند.

بعد از 25 تا 30 سال پرداخت حق بیمه و اشتغال به کار، موعد پرداخت حقوق بازنشستگی به فرد بیمه شده خواهد بود. بعد از فوت بیمه شده، خانواده و افراد تحت سرپرست وی می توانند از حقوق و مزایای مستمری مقرر شده استفاده کنند.

چه مواردی مشمول پرداخت حق بیمه کارگری می شود؟

حق بیمه کارگری به موارد متعددی تعلق می گیرد که به صورت نقدی یا غیرنقدی به کارگر و کارمند پرداخت می شود

طبق بند 1 از بخش چهارم بخشنامه 3.11 جدید درآمد، موارد ذیل مشمول حق بیمه خواهند شد:

 • مزد حقوق و دستمزد و حق الزحمه
 • مزایای شغلی مستمر و فوق ‌العاده
 • بابت اضافه کاری و شیفت کاری
 • کار در شب و کشیک فوق‌ العاده
 • فوق ‌العاده برای کارهای سخت و زیان آور
 • حق مربوط به حضور در جلسات
 • مزد بابت روزهای تعطیلی و مرخصی
 • کمک هزینه مسکن
 • پاداش مستمر و غیر مستمر
 • هزینه مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه پرداخت می شود
 • دستمزد کارکنانی که به صورت کارمزدی مشغول کار هستند
 • دستمزد کارآموزان (در صورتی که به آن ‌ها در حین یادگیری و آموزش حقوق پرداخت می شود)

مواردی که معاف از پرداخت حق بیمه هستند

اما در این بین مواردی نیز هستند که مشمول حق بیمه نمی شوند و معاف از پرداخت حق بیمه خواهند بود:

 • بازخرید مربوط به ایام مرخصی
 • هزینه عائله مندی
 • پرداختی های عیدی
 • هزینه های سفر و مأموریت فوق ‌العاده
 • حق شیر
 • ما به التفاوتی که به ازای کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری پرداخت می شود
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • حق التضمین
 • مزایایی که برای پایان کار پرداخت می شود
 • خسارت های مربوط به اخراج از کار
 • پاداش های مربوط به افزایش تولید (در شرایطی که بیشتر از حقوق ۲ ماه در طول سال پرداخت نشود)
 • شاغلین تحت پوشش سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی دولتی

انواع جرایم بیمه ای که متوجه کارفرما می شود

در صورتی که کارفرما از بیمه نمودن کارگران کارگاه خود ممانعت کند، علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما)، ملزم به پرداخت جریمه 2-10 درصدی نیز خواهد شد.

مهلت قانونی ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است. در صورتی که کارفرما در مهلت مقرر نسبت به واریز حق بیمه اقدام نکند، مشمول جرایم بیمه خواهد شد. جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه 2 درصد از مجموع مبلغ حق بیمه و بیمه بیکاری است.

همچنین تأخیر در ارسال حق بیمه نیز مشمول جریمه شده و 10 درصد از مجموع کل حق بیمه به عنوان مبلغ جریمه لحاظ خواهد شد.

شما می توانید در این خصوص، مقاله های حق بیمه تامین اجتماعی و بهترین وکیل متخصص بیمه تأمین اجتماعی را مطالعه نمایید.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button