مسئولیت رانندگان باربری در قبال حمل بار

مسئولیت رانندگان باربری

مسئولیت رانندگان باربری ، تعهدات رانندگان باربری

مسئولیت رانندگان باربری در شرکت های حمل و نقل کالا مسئولیت غیر مستقیم در قبال صاحب کالا است. بدین معنا که شرکتهای باربری بری حمل کالا رانندگان متعددی را استخدام می کنند. محموله های ارسالی توسط رانندگان کامیون ، وانت ، نیسان و سایر وسایل نقلیه جابجا می شود. رانندگان باربری زیر نظر شرکت فعالیت می کنند و اجرت خود را از شرکت دریافت می کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در صورت تخلف رانندگان و ورود خسارت به کالاهای ارسالی چه شخصی مسئولیت دارد؟ حدود وظایف و مسئولیت های رانندگان باربری چیست؟

مسئولیت رانندگان باربری در مقابل ارسال کننده کالا

مسئولیت رانندگان باربری همانطور که گفته شد مسئولیت غیر مستقیم است. زیرا رانندگان مورد نظر طرف قرارداد با ارسال کننده محموله و یا تحویل گیرنده نیستند. لذا در صورت تلف و نقص محموله ها هیچ مسئولیتی در مقابل ارسال کننده و یا تحویل گیرنده ندارند. اما در برابر شرکت مسئولیت دارند.

مطلب مفید | کالاهای ممنوعه برای حمل بار 

راننده و مسئولیت حمل بار
راننده و مسئولیت حمل بار

مسئول ورود خسارت به محموله

طرف قرارداد حمل و نقل ، شرکت باربری است که در قالب تصدی گری حمل و نقل فعالیت می کند. بنابراین هر گونه خسارتی که به محموله وارد گردد، بر عهده شرکت باربری خواهد بود. شرکت مسئول تخلف راننده حمل و نقل در رساندن محموله به مقصد است.

مسئولیت و قصور رانندگان حمل کالا و بار

رانندگان باربری در برابر شرکت ، مسئول قصور هر گونه تلف، نقص و عیب و ایراد خسارت به محموله های ارسالی هستند. شرکت پس از جبران خسارات وارده به ارسال کننده یا تحویل گیرنده، خسارات مزبور را از راننده دریافت خواهد کرد.

راننده چه زمانی در مقابل شرکت مسئولیت دارد؟

1-در صورتی که محموله را سالم به مقصد نرساند.

2-چنانچه محموله ارسالی تلف شود.

3-هر گونه ایراد نقص یا عیب بر محموله ارسالی

3- اگر محموله دیرتر از زمان مقرر به مقصد برسد.

راننده و مسئولیت شرکت باربری
راننده و مسئولیت شرکت باربری

راننده چه زمانی در مقابل شرکت مسئول نیست؟

1-چنانچه در اجرای وظایف خود، مرتکب تقصیر نشود اما محموله ها تلف یا معیوب یا ناقص شوند، هیچ مسئولیتی ندارند.

2-در صورتی که تلف، نقص یا عیب محموله ها ناشی از معیوب بودن بسته بندی ارسال کننده باشد.

3- هر گاه کالا به مقصد برسد و علیرغم اطلاع دادن راننده به گیرنده، ایشان حاضر به دریافت کالا نشده و فرستنده نیز محموله ها را تحویل نگیرد.

4-اگر خسارت وارده به محموله منتسب به ارسال کننده باشد.

آيين نامه نحوه بارگيري ، حمل و مهار ايمن بار

با توجه به وجود قوانین و ضوابط و مقررات و نیز آیین نامه ها و دستورالعمل های متعدد در مورد شیوه مناسب حمل بار چنانچه به هر دلیلی بار سالم به مقصد نرسد میتوان بر اساس ضوابط مورد نظر میزان قصور هر یک از طرفین را مشخص و تعیین و نسبت به دریافت خسارت از طرف مقصر اقدام نمود.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    ارسال پیام
    Call Now Button