مسئولیت شرکت های باربری

مسئولیت شرکتهای باربری

مسئولیت شرکت های باربری ، وظایف شرکت های باربری

شناخت مسئولیت و وظایف شرکت های باربری

با گسترش و توسعه روابط اقتصادی ، ارسال کالاها به نقاط مختلف کشور و یا خارج از کشور افزایش یافته است. در همین راستا شرکت های باربری خصوصی گسترش پیدا کرده اند و در جلب مشتریان و دریافت و رساندن کالاها با یکدیگر رقابت می کنند. شرکت های باربری در قالب تصدی گری حمل و نقل فعالیت می کنند. از آنجایی اموال و کالاهای مشتریان در اختیار شرکت های باربری قرار می گیرد، شناخت حدود مسئولیت شرکت های باربری ضروری است.

مطلب مفید | کالاهای ممنوع برای حمل بار در شرکتهای خصوصی

 وظایف شرکت های باربری

 • صدور بارنامه به هنگام دریافت محموله
 • استرداد کالای مشتریان در صورت درخواست فرستنده، پیش از رسیدن به مقصد
 • بیمه کردن محموله های ارسالی
 • به سلامت رساندن کالاهای مشتریان به مقصد
 • در صورت رسیدن به مقصد اطلاع به گیرنده برای دریافت
 • حفظ و مواظبت از کالاها برای اینکه سالم به مقصد برسد
 • جبران خسارت مشتریان در صورت اتلاف یا ورود خسارت به محموله

مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقابل مشتریان

وظایف شرکت های برابری
وظایف شرکت های برابری
 • اگر متصدی حمل و نقل محموله را به مقصد نرساند، در مقابل ارسال کننده مسئول خواهد بود.
 • در صورتی که محموله ارسالی تلف شود، متصدی حمل و نقل مسئول جبران تلف کالاها است.
 • چنانچه محموله پستی دچار نقصیا خسارت گردد، شرکت باربری به میزان نقص یا خسارت وارده در مقابل ارسال کننده مسئولیت دارد.
 • در صورتی که محموله پستی دیرتر از زمان تعیین شده بین شرکت باربری و مشتری به مقصد برسد، شرکت مزبور مسئول جبران خسارت وارده است.
 • هر گاه زمان دقیق رساندن محموله به مقصد معین نشده باشد. در این صورت، چنانچه محموله دیرتر از زمان متعارف و متناسب به مقصد برسد، شرکت مسئول جبران خسارت وارده است.

شرکت باربری در چه صورتی مسئول است؟

مسئولیت شرکتهای باربری در صورتی است که در اجرای وظیفه ارسال محموله های ارسالی به مقصد، مرتکب تقصیر یعنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند و در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی آنها، محموله ها تلف شده یا دچار نقص و عیب شود.

مطلب مفید | تکلیف کارفرما برای دستمزد کارگر

چه زمانی شرکتهای باربری مسئول نیستند؟

1-در صورتی که شرکتهای مزبور که متصدی حمل و نقل هستند، در اجرای وظایف خود، مرتکب تقصیر نشوند اما محموله ها تلف یا معیوب یا ناقص شوند، شرکت ها هیچ مسئولیتی ندارند.

2- اگر تلف، نقص یا عیب محموله ها ناشی از معیوب بودن بسته بندی ارسال کننده باشد.

3- چنانچه کالا به مقصد برسد و علیرغم اطلاع متصدی حمل و نقل به گیرنده، ایشان حاضر به دریافت کالا نشود. فرستنده نیز محموله ها را تحویل نگیرد.

4-در صورتی که خسارت وارده به محموله منتسب به ارسال کننده باشد.

حقوق شرکتهای باربری

 • دریافت اجرت در مقابل رساندن کالا به مقصد.
 • تا زمانی که اجرت شرکت های مزبور پرداخت نشده، شرکت می تواند از تحویل کالا به گیرنده امتناع کند.
 • در صورتی که محموله یکی از مشتریان منجر به ورود خسارت به محموله سایر مشتریان شود، می تواند خسارات وارده را از مسبب اخذ کند.
 • چنانچه محموله ارسالی یکی از مشتریان منجر به ورود خسارت به شرکت شود، می تواند از ارسال کننده مطالبه خسارت نماید.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button