تعلیق قرارداد کار

تعلیق قرارداد کار

تعلیق قرارداد کار – برابر ماده 14 قانون کار ، گاه قرارداد کار میان کارفرما و کارگر به حالت تعلیق درمی آید. یعنی قرارداد کار فسخ نشده ولی رابطه کار میان کارفرما و کارفرما بطور موقت و بنا به دلایلی به حالت معلق در می آید.

ممکن است بعد از مدتی حالت تعلیق از بین برود. لذا قرارداد کار دوباره حالت اجرا به خود می گیرد. در این حالت کارگری که در مدت تعلیق به محیط کار مراجعه نداشته مجدداً در محیط کار حاضر و مشغول فعالیت می شود.

در اینجا چند سوال مطرح می شود. آیا در مدت تعلیق کارگر مستحق دریافت مزد هست یا خیر؟ آیا مدت زمان تعلیق جز سوابق کارگر محسوب می گردد یا خیر؟ آیا تعلیق می تواند موجب پایان یافتن تعهدات طرفین شود؟

ما در اینجا قصد داریم به برخی ابهامات و سوالات کاربران پاسخ دهیم.

در صورت تمایل، شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، مقالات حقوق کارگر در مرخصی و تعطیلات و خاتمه قرارداد کار موقت و معین و تکلیف کارفرما برای دستمزد کارگر را نیز مطالعه نمایید.

تعلیق قرارداد کار و پرداخت مزد
تعلیق قرارداد کار و پرداخت مزد

تعلیق قرارداد کار و پرداخت مزد

در بحث مربوط به جایگاه قرارداد کار در تقسیمات حقوقی و اوصاف این نوع قراردادها، یکی از ویژگی های قرارداد کار معوض بودن است. یعنی یک رابطه عوض و معوض در تعهدات کارگر و کارفرما به چشم می خورد.

کارگر در قبال انجام کار محوله مطابق قرارداد کار از عوضی به نام مزد برخوردار می شود. هر نوع پرداخت و تسهیلات اعم از سهم سود، پاداش و عیدی و … به واسطه انجام کاری است که بر عهده او قرار دارد پس کارگر در قبال انجام تعهد خود، از مزد بهره مند می شود. در جایی که کاری انجام نمی شود فردی مستحق دریافت مزد نخواهد بود. اما در برخی از موارد قانونگذار با توجه به شرایط خاص کارگر دستور به پرداخت مزد به ایشان در مدت تعلیق داده است. این موارد را می توان به دو حالت تقسیم کرد.

حالت اول : شامل مواردی است که در زمان تعلیق ، مزد کارگر توسط کارفرما پرداخت می شود.

حالت دوم: شامل شرایطی است که پرداخت مزد در مدت تعلیق توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

پرداخت مزد توسط کارفرما در مدت تعلیق

در دو حالت از سوی قانونگذار کارفرما موظف به پرداخت مزد در ایام تعلیق به کارگر شده است.

شکایت کارفرما

توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما انجام شده باشد. مطابق ماده 18 قانون کار در این حالت کارفرما تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد موظف به پرداخت مزد خواهد بود. وی می بایست برای رفع احتیاجات خانواده کارگر ماهیانه 50% از حقوق ماهیانه کارگر را به خانواده اش پرداخت نماید.

تعطیلی کارگاه به دلیل عدم رعایت مقررات بهداشتی و حفاظتی

تعلیق قرارداد کار و تعطیلی کارگاه
تعلیق قرارداد کار و تعطیلی کارگاه

ممکن است کارگاه به دستور مراجع ذیصلاح از جمله اداره بهداشت یا اداره کار تعطیل شود. بدین صورت که حین بازرسی از کارگاه به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای به علت عدم رعایت ضوابط حفاظت فنی و بهداشتی احتمال بروز حادثه وجود داشته باشد. در این موارد بنا به درخواست اداره کار و یا اداره بهداشت قرار تعطیلی و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه صادر می شود.

در این دو حالت، کارفرما موظف به پرداخت مزد کارگران مادام که کارگاه تعطیل است، خواهد بود. البته موضوع فوق مذکور در ماده 105 قانون کار به صراحت در مبحث تعلیق آورده نشده است. اما به دلیل اینکه تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شده آن را می توان از مصادیق تعلیق قرارداد کار دانست.

 پرداخت مزد توسط تامین اجتماعی در مدت تعلیق

برابر مواد 74 و 76 قانون کار در دو مورد سازمان تامین اجتماعی موظق به پرداخت مزد کارگر در ایام تعلیق قرارداد کار خواهد بود.

بیماری کارگر

در موارد بیماری کارگر به سبب تعلیق قرارداد کار، سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت مزد به کارگر می باشد. با توجه به ماده 74 قانون کار باید آن را جز موارد تعلیق دانست. ولی فقط بیمه شدگانی مشمول این حمایت مالی هستند که از کارفرما مزد دریافت می کنند. لذا بیمه شدگان اختیاری و شاغل آزاد مشمول این حمایت نمی شوند.

مرخصی زایمان

تعلیق قرارداد کار و مرخصی زایمان
تعلیق قرارداد کار و مرخصی زایمان

مطابق ماده 76 قانون کار، نود روز مرخصی زایمان برای کارگران زن پیش بینی شده است. لذا مرخصی زایمان را نیز باید از مصادیق تعلیق دانست. مطابق تبصره های ذیل ماده 76 مدت مرخصی زایمان در سوابق خدمتی کارگر زن محاسبه می شود. حقوق ایام مرخصی زایمان نیز توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

میزان غرامت دستمزد ایام بارداری معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده است. که حداکثر 4 ماه برای زایمان های یک قلو و 5 ماه برای زایمان های دو قلو  و یک سال برای زایمان های سه قلو و بیشتر بدون کسر سه روز اول پرداخت می شود.

محاسبه یا عدم محاسبه دوران تعلیق در سوابق خدمت

یکی از موارد حائز اهمیت در مبحث مربوط به تعلیق محاسبه یا عدم محاسبه دوران تعلیق در سوابق خدمتی کارگر است. چون مدت تعلیق می تواند در برخورداری کارگر از برخی از مزایای قانونی مثل بازنشستگی و… منشاء اثر باشد. ولی در قانون کار در برخی از موارد امکان محاسبه این دوران در پیشینه خدمت کارگران وجود دارد. در برخی موارد نیز امکان برخورداری از این مزیت وجود ندارد.

موارد محاسبه دوران تعلیق در سوابق خدمت

مدت خدمت نظام وظیفه عمومی

مطابق تبصره ماده 14 قانون کار مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت، احتیاط، ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می گردد. با توجه به صراحت قانونگذار در این ماده مبنی بر لحاظ داشتن مدت خدمت سربازی جزء سوابق کار کارگر ، کلیه افزایش های مزدی ناشی از سنوات کار در کارگاه منجمله پایه سنوات به کارگر مزبور تعلق خواهد گرفت. اما چنانچه به دلایلی منجمله غیبت و فرار از خدمت، کارگر مدتی را اضافه خدمت داشته باشد، خدمت مزبور (اضافه خدمت) جزء سوابق کار محسوب نخواهد شد.

بازداشت کارگر

چنانچه توقیف کارگر در اثر شکایت کارفرما باشد، مدت تعلیق در حالتی که توقیف به محکومیت منجر نشده باشد، جزو سوابق کارگر محسوب می شود. همانطور که پیشتر نیز ذکر آن رفت کارفرما موظف به پرداخت مزد و مزایای کارگر در این ایام هم می باشد.

مرخصی استعلاجی

مدت مرخصی استعلاجی چنانچه به تائید سازمان تامین اجتماعی برسد، جزء سوابق کار کارگر محسوب می گردد. ماده 74 و تبصره 1 ماده 76 قانون کار موید این موضوع است.

نکته ای که توجه به آن ضروری به نظر می رسد این است که ممکن است کارگری که از مرخصی استعلاجی استفاده کرده، بیمه نباشد. به همین دلیل نتواند از امکانات سازمان تامین اجتماعی استفاده نماید. یا از چتر حمایتی بیمه دیگری بهره مند شود. مثل کارمندان بازنشسته که پس از بازنشستگی بر اساس قانون کار مشغول به کار هستند.

آیا باید این دوره جزء سوابق استخدامی ایشان در روزهای کاری به حساب آید؟ در پاسخ باید گفت به نظر می رسد در خصوص شرایط خاص اینچنینی سازمان تامین اجتماعی می تواند به عنوان یک مرجع ، مسئول تایید یا عدم تائید بیماری باشد. تا پس از تائید ، فرد مستحق بتواند از سوابق کاری خود در این مدت بهره مند شود.

مرخصی زایمان

مطابق تبصره یک ماده 76 قانون تامین اجتماعی مدت مرخصی زایمان با تائید سازمان تامین اجتماعی جزءسوابق خدمت کارگران محسوب می گردد.

تعطیلی موقت کارگاه از سوی مراجع قانونی

ممکن است مطابق ماده 105 قانون کار به دلیل رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی کارگاه تعطیل شود. در این صورت، با توجه به تعلیق قرارداد کار، کارفرما موظف به پرداخت مزد بوده ( تبصره 2 ماده 105 قانون کار ) و مدت تعلیق نیز جزء سابقه کار کارگر محسوب می گردد

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    ارسال پیام
    Call Now Button