درخواست مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

درخواست مفاصا حساب بیمه

مفاصا و تسویه حساب یعنی چه؟

وقتی در هر موضوعی سر و کار ما با حساب های مختلف باشد واژه مفاصا زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مفاصا را می توان به معنای تسویه دانست.

وقتی با شخصی که قرار بوده کاری را در مدت معین انجام دهد و حالا می خواهیم به کار وی (چه درست و چه نادرست) خاتمه دهیم با وی تسویه حساب می کنیم. در این صورت برگه مفاصا حساب را به دست او خواهیم داد. پس مفاصا حساب عمل تسویه حساب با یک فردی است که کاری را انجام داده و کار او از نظر کارفرما به پایان رسیده است.

در برگه مفاصا حساب تمام جزئیات حساب های بدهکار و بستانکار و مراحل تسویه حساب فرد مورد نظر درج می شود.

مفاصا حساب بیمه چیست؟

مفاصا حساب بیمه یعنی چه
مفاصا حساب بیمه یعنی چه

وقتی قراردادی میان کارفرما و پیمانکار برای انجام کار منعقد می شود از همان ابتدا صورت وضعیت پروژه مربوط به قرارداد تهیه و به سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال می گردد. در پایان عملیات پروژه لازم است پیمانکار به اداره بیمه مراجعه و مفاصا حساب خود را دریافت نماید. پس از دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی از طریق پیمانکار و ارائه آن به کارفرما قرارداد پایان یافته تلقی می شود و کارفرما موظف است با پیمانکار تسویه حساب نماید. بنابراین خاتمه قرارداد میان کارفرما و پیمانکار در گرو مراجعه پیمانکار به اداره بیمه و ارائه گواهی پایان کار و دریافت مفاصا حساب بیمه می باشد.

برای اینکه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی با موفقیت انجام شود باید مجموع ناخالص کارکرد و مجموع مبالغ حق بیمه کسر شده و واریز شده به تامین اجتماعی محاسبه و مورد ثبت قرار گیرد.

مطلب مفید | نکاتی در مورد ماده 38 قانون تامین اجتماعی

مدارک لازم جهت دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

 • نامه درخواست مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی
 • تاریخ شروع و پایان قرارداد
 • اعلام مبلغ کل کارکرد طبق صورت وضعیت
 • اعلام نحوه تامین مصالح
 • ارائه صورت وضعیت قطعی
 • ارائه آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات (اشخاص حقوقی)
 • ردیف پیمان و کد کارگاهی (دریافت آن نیازمند معرفی نامه انتقال دهنده و کپی قرارداد است)
 • گواهی معرفی کارفرما (شامل تمام موارد مورد نیاز و درخواست شعبه بیمه باشد)
 • صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی
 • کپی کارت ملی و شناسنامه (اشخاص حقیقی)
 • ثبت ارزش افزوده (اشخاص حقیقی)
 • اساسنامه (اشخاص حقیقی)

مطلب مفید | حق بیمه قرارداد

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

مراحل درخواست مفاصا حساب
مراحل درخواست مفاصا حساب
 • برای درخواست مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی پیمانکار باید از کارفرما نامه درخواست مفاصا حساب را دریافت نماید.
 • در صورت وضعیت هزینه ها، مبلغ کل کارکرد مشص شود.
 • نحوه تامین مصالح در نامه درخواست تسویه حساب قید گردد.
 • اشخاص حقوقی لازم است آگهی تاسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره و صورت وضعیت قطعی را مشخص نمایند.
 • لارم است مبلغ مورد محاسبه از مبلغی که هر ماه به سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت می شود کسر شود.
 • پس از پرداخت هزینه ها به سازمان بیمه، می توان نامه تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی را دریافت نمود.

وکیل بیمه تامین اجتماعی 

شما چه در مقام کارفرما و چه پیمانکار می توانید با مراجعه به ما هر گونه دعوای حقوقی را علیه طرف مقابل خود در حوزه تامین اجتماعی به وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی احاله دهید.وکیل در فرصت مناسب و با شرایط ویژه و خاص پرونده شما را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  Call Now Button
  ارسال پیام