دعاوی مالیاتی چگونه دعاوی هستند؟

دعاوی مالیاتی

دعاوی مالیاتی ، اظهارنامه مالیاتی ، برگ تشخیص مالیات ، مراجع حل اختلاف مالیاتی

مالیات یکی از روش ­های مهم کسب درآمد دولت است که مبلغ آن تعیین شده و سازمان امور مالیاتی کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می­کند. مالیات ها به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

مالیات مستقیم: مالیات هایی که مستقیم از درآمد و دارایی افراد دریافت می ­شود. مانند مالیات بر ارث و…

مالیات غیرمستقیم: مالیات هایی که از مصرف کالا و خدمات بدست می آید. مانند مالیات حقوق، مالیات بر معاملات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرک و…

اظهارنامه مالیاتی

شروع پرداخت مالیات از طرف فرد مالیات دهنده یا مؤدی مالیاتی، در قالب اظهارنامه مالیاتی است. به نحوی که مالیات دهنده اظهارنامه یا اعلامیه رسمی در فرم قانونی را تنظیم کرده و به سازمان امور مالیاتی تقدیم می کند. این فرم بیانگر وضعیت دارایی، دیون، درآمدها و هزینه های مالیات دهنده در یک دوره مالی است.

مطلب مفید | اعتراض مالیاتی

برگ تشخیص مالیاتی

سازمان امور مالیاتی نظر و محاسبات خود را در خصوص میزان و نوع مالیات مؤدی، در قالب فرم مخصوص(برگ تشخیص مالیات) تنظیم می کند و به مالیات دهنده اعلام می کند.

اعتراض به برگ تشخیص مالیات

پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، مؤدی می تواند ظرف 30 روز شخصاً یا توسط وکیل به برگ تشخیص مالیات اعتراض کرده و با ارائه دلایل و مدارک درخواست رسیدگی مجدد نماید. رئیس سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی رسیدگی می کند.

 دعاوی مالیاتی چه نوع دعاوی هستند؟ 

انواع دعاوی مالیاتی
انواع دعاوی مالیاتی

دعاوی مالیاتی حسب مورد در مراجع اداری مالیاتی و مراجع قضایی طرح می شود و شامل موارد زیر است:

 • اعتراض به برگ تشخیص مالیات
 • ادعای مؤدی مبنی بر معافیت از مالیات
 • ادعای مؤدی مبنی بر شمول پاداش و بخشودگی مالیاتی بر وی
 • اختلاف در خصوص ارتکاب جرم مالیاتی از سوی مؤدی
 • اختلاف در خصوص فرار مالیاتی از سوی مؤدی

وکیل دعاوی مالیاتی

گستردگی و پیچیدگی قوانین و مقررات ناظر بر مالیات موجب می­شود، فعالین اقتصادی( اشخاص  حقیقی- حقوقی) نتوانند تسلط کافی بر مقررات مزبور داشته باشند.  از این رو در تمامی واحدهای اقتصادی حضور وکیل مالیات که تسلط کافی بر قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه ­ها و آیین ­نامه های مرتبط با مالیات داشته و تسلط بر قوانین حاکم بر مراجع قضایی و اداری را داشته باشد، امری اجتناب ­ناپذیر است.

وظایف وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی یک مؤسسه یا شرکت دارای وظایف زیر است:

 • ارائه مشاوره تخصصی و آشنا کردن مدیران شرکت یا مؤسسه از قوانین مالیاتی
 • ارائه مشاوره در خصوص امور مالیاتی از قبیل مالیات شرکت، املاک، انواع بخشودگی ­ها و نحوه اعمال آنها، موارد معافیت از پرداخت مالیات، پاداش­ ها، جرائم مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده و…
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • در صورت لزوم اعتراض به برگه تشخیص مالیات
 • قبول وکالت در پرونده ­های مالیاتی شرکت یا مؤسسه در تمامی مراجع ذی­ صلاح قضایی و اداری
 • تهیه لوایح اعتراض و دفاع مالیاتی

 مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مالیاتی

شیوه حل اختلافات مالیاتی متنوع است. بطور کلی دو مسیر مختلف برای مراجعه و حل دعاوی مالیاتی وجود دارد.

الف: مراجع قضایی: به جرائم مالیاتی مراجع قضایی رسیدگی می ­کنند. برای رسیدگی به جرائم مالیاتی دادگاه ویژه پیش ­بینی شده است.

ب: مراجع غیر قضایی صالح به رسیدگی دعاوی مالیاتی:

 • مرحله اداری: رسیدگی توسط مسئول ذیربط اداره مالیات
 • هیأت حل اختلاف بدوی: رسیدگی به اختلافات بین مؤدی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی.
 • هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی: رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرای صادره از هیأت بدوی.
 • شورای­عالی مالیاتی: مرجع فرجام ­خواهی از آرای هیأت ­های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی
 • هیأت موضوع ماده 251 قانون مالیات­ های مستقیم: مالیات های قطعی و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد.
 • هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی: رسیدگی به تخلفات کارکنان امور مالیاتی در زمینه مالیات.
 • دیوان عدالت اداری: رسیدگی به شکایت مؤدی از آرای شورای عالی مالیاتی.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button