هیات حل اختلاف کار

هیات حل اختلاف

هیات حل اختلاف کار – هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراضات هر یک از طرفین ، نسبت به رای هیات تشخیص اداره کار است. یعنی شکایت از کارگر و یا شکایت از کارفرما. در این هیات به موضوع این شکایات رسیدگی شده و منجر به صدور رای می گردد. هیات حل احتلاف در حقیقت مرجع تجدید نظر نسبت به رای هیات بدوی یا همان هیات تشخبص است.

بنابراین می توان هیات تشخیص را مرجع بدوی و هیات حل اختلاف را مرجع تجدید نظر نامید.

ترکیب هیات حل اختلاف کار

ترکیب هیات حل اختلاف
ترکیب هیات حل اختلاف

تعداد اعضای هیات حل اختلاف کار 9 نفر می باشد که این تعداد سه برابر تعداد اعضای هیات تشخیص می باشد. با توجه به سه جانبه بودن رسیدگی به اختلافات و مسائل ناشی از کار، این اعضاء در سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان تقسیم می شوند.

نمایندگان دولت

 نمایندگان دولت عبارتند از:

 • نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • نماینده وزارت کشور
 • نماینده قوه قضاییه

نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نماینده وزارت کار در هیات حل اختلاف کار به موجب ماده 160 قانون کار بر عهده مدیر کل کار و امور اجتماعی یا نماینده او است. معمولاً مدیر کل، نماینده خود را روانه حضور در جلسات می نماید. در قانون و آیین نامه های مرتبط با کار، هیچ اشاره ای به شرایط انتخاب نماینده نشده است. از این رو معمولاً نماینده از بین کارمندان اداره کار انتخاب می شود.

نماینده وزارت کشور

نمایدگی وزارت کشور در هیات حل اختلاف کار بر عهده فرماندار شهرستان محل اقامه دعوا و تشکیل جلسات است. برابر ماده 160 قانون کار ، فرماندار نیز مجاز است به جای خود نماینده ای را جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف کار معرفی نماید. اما در هر حال مسئولیت با شخص فرماندار خواهد بود.

نماینده قوه قضاییه

نماینده قوه قضاییه به منظور اجرای بهتر عدالت در تصمیمات هیات در ترکیب اعضاء پیش بینی شده است. برابر ماده 160 نماینده قوه قضاییه در هیات حل اختلاف رییس دادگستری شهرستانی است که هیات در آن تشکیل می شود. نماینده قوه قضاییه می تواند از کارکنان قضایی یا حتی اداری دادگستری باشد.

نماینده کارگران

نماینده کارگران در هیات حل اختلاف
نماینده کارگران در هیات حل اختلاف

بر اساس ماده 160 قانون کار و آیین نامه مرتبط، نماینده کارگران در هیات با حائزین اکثریت یکی از تشکل های شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی و یا نماینده کارگر در سطح استان خواهد بود. بدین ترتیب که اداره کار از تشکل حائز اکثریت در استان درخواست معرفی نماینده را می نماید تا در جلسات هیات حل اختلاف شرکت نماید.

ممکن است در استان هیچ تشکل کارگری وجود نداشته باشد. در این صورت اداره کار باید از تشکل های عالی کارگری درخواست انتخاب نماینده مورد نظر را بنماید.

افرادی که به عنوان نماینده کارگران انتخاب می شوند باید دارای اعتبارنامه باشند. این اعتبارنامه ها به مدت دو سال اعتبار دارند.

نماینده کارفرمایان

نماینده کارفرما در هیات حل اختلاف
نماینده کارفرما در هیات حل اختلاف

انتخاب نماینده کارفرمایان مستقیماً توسط وزارت کار انجام می گیرد. برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف از مدیران منطقه دعوت به عمل می آید. این دعوت از طریق انتشار آگهی دعوت در روزنامه های کثیر الانتشار و یا روش های دیگر صورت می پذیرد. در جلسه تشکیل شده هفت نفر از مدیران انتخاب می شوند . سپس از میان آنان سه نفر که بیشتر از دیگران حائز رای بیشتر شوند به عنوان نماینده کارفرمایان انتخاب می شوند. این نمایندگان نیز باید دارای اعتبار نامه باشند که مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

وکیل دعوای کار

اگر شما دارای پرونده دعاوی در محیط کاری خود می باشید اعم از آنکه در مقام کارگر و یا کارفرما انجام وظیفه می نمایید می توانید با ما تماس بگیرید. در صورت لزوم در جلسه مشاوره حضوری راهنمایی لازم را دریافت و یا وکیل اداره کار شخصاً به پرونده شما رسیدگی خواهد نمود.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button