وکیل اداره کار

وکیل اداره کار

وکیل اداره کار تهران

شماره تماس برای هماهنگی با وکیل : 44096954-021

وکیل اداره کار یک وکیل تخصصی در حوزه دعاوی مربوط به محیط کسب و کار و در چارچوب قانون کار می باشد. باید دانست پایه و اساس توسعه در هر کشور بر مبنای فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی است. این فعالیت ها انجام نمی شود مگر آنکه کارگران در آن نقش اساسی ایفا نمایند. در واقع بدون وجود کارگران نمی توان به توسعه در بخش های مختلف امیدوار بود زیرا چرخ صنعت در دستان کارگران می چرخد.

اما در مواردی ، مسئله حضور کارگران در واحدهای مختلف کسب و کار ، توام با طرح دعاوی در مراجع حل اختلاف است. در این موارد حضور به موقع وکیل اداره کار برای تاثیرگذاری بر روند رسیدگی به اختلافات کارگری ضروری خواهد بود.

در قانون در مورد نحوه رسیدگی به اختلافات کارگری پیش بینی هایی صورت گرفته است. وکیل اداره کار در حقیقت فردی مطلع و با دانش لازم در امور حقوقی است که قوانین مورد نظر را می شناسد و می تواند بر مبنای آن ، اختلافات و دعاوی این حوزه را مورد رسیدگی حقوقی قرار دهد. و در موارد صدور آراء بر علیه موکلش ، نسبت به اعتراض با رای هیئت تشخیص در مرحله بدوی اقدام موثر انجام دهد.

مراجع حل دعاوی کسب و کار

برای حل دعاوی محیط کسب و کار، در فصل نهم از قانون کار و از مواد 157 تا 166، مراجع حل اختلاف پیش بینی و برای هر کدام از مراجع وظایف و مسئولیت هایی در نظر گرفته شده است. بدون شک وکیل اداره کار این مواد قانونی را می شناسد و همواره بر مبنای آن و نیز سایر قوانین مرتبط و رویه های قضایی اقدام می نماید.

وکیل اداره کار
وکیل اداره کار

مراجع سازش و رسیدگی به دعاوی کارگری عبارتند از:

 • شورای اسلامی کار
 • انجمن صنفی کارگران
 • نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان
 • هیئت تشخیص(مرحله بدوی)
 • هیئت حل اختلاف(مرحله تجدید نظر)

به استناد ماده 157 این قانون سه مرجع اول مرجع سازش و دو مرجع آخر (تحت عنوان مراجع شبه قضایی)، مرجع رسیدگی نامیده می شوند.

ترکیب هیئت تشخیص

بر اساس ماده 158 قانون کار تعداد اعضای هیئت تشخیص(مرحله بدوی در رسیدگی به دعاوی) سه نفر می باشد. این سه نفر به ترتیب: نماینده وزارت کار، نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان خواهند بود. در سطح هر استان حداقل یک هیئت تشخیص وجود دارد. وکیل اداره کار معمولاً با وظایف این هیئت آشنایی دارد و در موارد نیاز می تواند به عنوان وکیل کارگر و یا کارفرما در جلسات حضور پیدا نماید.

به استناد ماده 159 قانون کار هر گاه کارگر یا کارفرما به نظر هیئت تشخیص در مرحله بدوی اعتراض داشته باشند می توانند ظرف 15 روز اعتراض خود را به صورت کتبی به هیئت حل اختلاف(مرحله تجدید نظر) تقدیم نمایند.

ترکیب هیئت حل اختلاف

بر اساس ماده 160 قانون کار هیئت حل اختلاف از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد.

محل تشکیل جلسات هیئت حل اختلاف

جلسات هیئت حل اختلاف در ادارات کار و امور اجتماعی استان تشکیل می گردد. این هیئت با توجه به میزان مراجعات و تعداد پرونده ها ممکن است تا چندین هیئت افزایش یابد . اما حداقل باید در هر استان و هر اداره کار یک هیئت برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی تشکیل گردد.

نحوه رسیدگی به دعاوی در هیئت حل اختلاف

ماده 162 قانون کار مقرر می دارد هیئت های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می کنند . عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیئت نیست ، مگر آن که هیئت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید . در هر حال هیئت حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید .به استناد ماده 166 همین قانون آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد .

 نحوه شروع اقدام توسط وکیل اداره کار یا کارگر معترض

فرض کنید کارگر از سوی کارفرما اخراج شده است. در این صورت کارگر باید تا حدودی با شرایط اخراج از محیط کار آشنا باشد تا بتواند از حقوق خود دفاع نماید.(برای آشنایی مختصر با موضوع، مقاله شکایت از کارفرما به علت اخراج را مطالعه نمایید). در هر حال در صورتی که کارگر بخواهد شخصاً موضوع اعتراض خود را پیگیری نماید می تواند با مراجعه به اداره کار محل فعالیت خود، درخواست اعتراض را به صورت مکتوب به دبیرخانه اداره کار تحویل دهد. اگر کارگر بخواهد وکیل برای خود اختیار نماید، وکیل اداره کار می تواند در این مسیر او را همراهی نموده و درخواست توسط وکیل و یا با راهنمایی او تکمیل شود. البته انجام تشریفات قانونی برای اعطای وکالت از طرف کارگر به وکیل الزامی است. زیرا وکیل باید مستند به داشتن وکالت نامه از طرف کارگر در جلسات هیئت حل اختلاف حضور داشته باشد.

نحوه اقدام کارگر و کارفرمای معترض
نحوه اقدام کارگر و کارفرمای معترض

اقدامات وکیل اداره کار

وکیل اداره کار با اخذ وکالت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف ، می تواند در کلیه جلسات حضور یابد. و به نیابت از طرف موکل خود از حقوق وی دفاع نماید. ممکن است بعد از صدور آراء از طرف مراجع حل اختلاف، وکیل بخواهد به رای صادره اعتراض نمایند. در این صورت باید به دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند.

البته ممکن است دعاوی میان کارگر و کارفرما از مرحله اختلاف حقوقی فراتر رود. و به زد و خورد و درگیری و فحاشی و امثال آن منتهی شود. در این صورت وکیل اداره کار که باید وکیل دادگستری باشد می تواند موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید. این قبیل موضوعات فراتر از حیطه کار هیئت های تشخیص و حل اختلاف خواهد بود

ضرورت و اهمیت فعالیت وکیل اداره کار

باید دانست در دعاوی کارگر و کارفرما در بسیاری از موارد نکات بسیار مهم حقوقی وجود دارد. این نکات را فقط یک وکیل اداره کار با تجربه می تواند ارزیابی و مدیریت نماید. بنابراین کارگر و کارفرما می باید خود بر تمام جوانب دعوا و قوانین موثر در تصمیم و نظر مراجع رسیدگی احاطه داشته باشند. در غیر این صورت ناگزیر از گرفتن وکیل اداره کار برای حل مشکلات خود خواهند بود.

به عنوان مثال کارفرما باید بداند مواردی نظیر کارگر چه مدت در استخدام وی بوده است. یا چند مدت است که وی را بیمه کرده و یا اصولاً آیا وی را بیمه کرده است یا خیر؟ این موارد و مواردی از این قبیل می تواند بر سرنوشت پرونده تاثیر بگذارد. کارگر نیز باید در مورد این موضوعات و موارد بسیار دیگر آگاهی داشته باشد. بدیهی است این اطلاعات را فقط ممکن است تعداد معدودی از کارگران و کارفرمایان بدانند.

نقش وکیل کسب و کار

برای حل دعاوی محیط کسب و کار خود بهتر است به وکیل اداره کار مراجعه نمایید. ما در گروه وکیل کسب و کار قادر خواهیم بود در این زمینه شما را راهنمایی کنیم. با ما در تماس باشید.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button