پیمان نامه عدم افشا

پیمان عدم افشا

پیمان نامه عدم افشا یا قرارداد حفظ محرمانگی  یا قرارداد NDA چیست؟

پیمان نامه عدم افشا – در شروع فعالیت هر شرکت و یا استارتاپ، لزوم انعقاد انواع قراردادها و توافقنامه ها ضروری است(میتوانید به عنوان نمونه مقاله توافقنامه هم بنیانگذاران را مطالعه نمایید).

یکی از این نوع قراردادها تحت عنوان پیمان نامه عدم افشا است.

پیمان نامه عدم افشا ( NDA ) Non-Disclosure Agreement، نوعی قرارداد است که به منظور حفظ اطلاعات محرمانه و اسناد تجاری یک کسب و کار، فی مابین سرمایه گذاران، مؤسسین و یا کارفرما با کارمندان منعقد می گردد.

از این پیمان نامه تحت عناوین زیر هم نام برده می شود:

 پیمان منع افشای اطلاعات،

قرارداد رازداری،

تعهد به عدم افشای اطلاعات،

قرارداد حفظ محرمانگی،

قرارداد محرمانگی،

قرارداد DNA

اهمیت پیمان نامه عدم افشا

پیمان نامه عدم افشا در کسب و کارهای نوپا و یا به عبارت دیگر استارتاپ ها، کاربرد و اهمیت بیشتری می یابد. به خصوص هنگامی که شتاب دهنده ها یا سرمایه گذاران به منظور توسعه فعالیت استارتاپ ها در کنار آن ها قرار می گیرند. امروزه با توسعه فناوری اطلاعات و سرعت انتقال داده ها، دسترسی به اسناد، اهمیت زیادی پیدا کرده است. بسیاری از این اسناد در قالب دانش فنی یک کسب و کار مطرح بوده و افشای آن منجر به شکست و نابودی آن می گردد.

انواع اطلاعات محرمانه در پیمان نامه عدم افشا

اطلاعات محرمانه پایه و اساس نیاز به تدوین و انعقاد پیمان نامه عدم افشا می باشد. مواردی نظیر: سرمایه نامحسوس شرکت ها که فقط تعداد کمی از افراد از آن اطلاع و به آن دسترسی دارند، اطلاعات کارمندان، قراردادها و بانک اطلاعاتی مشتریان از جمله اطلاعات حیاتی مجموعه ها محسوب می شوند. این اطلاعات می تواند چشم انداز آینده، برنامه های جاری، روش های توسعه، اطلاعات مشتریان و یا ایده اولیه شکل گیری کسب و کار شما باشد.

بدیهی است دسترسی به آن ها برای رقبا می تواند بازار کسب و کار شما را مختل سازد.

اهمیت اطلاعات محرمانه

این بخش از اطلاعات، در واقع اموال فکری و نامحسوس شرکت ها است که بزرگترین دارایی آن ها را تشکیل می دهد. به خصوص اگر کسب و کار شما در حوزه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین باشد. در این نوع کسب و کارها کلیه سرمایه گذاری ها و نیروی اجرایی و فکری مجموعه، صرف شکل گیری و رشد ایده خلاقانه شده و در نتیجه حفظ اطلاعات آن، اهمیت بیشتری می یابد.

با انعقاد قرارداد محرمانگی یا پیمان عدم افشا، در واقع صاحبین کسب و کار و یا اختراع و ایده نوین، اطلاعات مجموعه خود را در جریان مذاکرات و مشارکت ها یا اشخاص ثالث، بیمه می کنند. با این پیمان، صاحبین کسب و کار از فاش شدن اطلاعات در جریان مشارکت های اقتصادی و کاری، جلوگیری
می نمایند.

شاخص ترین و بارزترین مشخصه این نوع قرارداد، حفاظت از اطلاعات حساس تجاری، فنی، ایده های خلاقانه و نوین در مقابل اشخاص ثالث است.

اهمیت پیمان عدم افشا یا قرارداد محرمانگی

چنانچه اشاره شد، انعقاد قرارداد محرمانگی در موارد فوق بسیار ضروری است و به موجب آن یکی از طرفین، ملزم به کوشش در حفظ و صیانت از اطلاعات و داده شده و از نشر آن ها منع می گردد.

این قرارداد در زمان توسعه کسب و کارهای نوپا و عرضه اطلاعات به سرمایه گذاران و شتاب دهنده ها، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. به همین منظور شرکت تازه تأسیس، استارتاپ، تیم نوپا و شرکت، شتاب دهنده، شریک، سرمایه گذار، ممکن است یکی از طرفین قرارداد باشند.

مهم ترین موضوعاتی که در تنظیم قرارداد محرمانگی باید مد نظر قرار گیرد:

اهمیت پیمان نامه عدم افشا

طرفین پیمان :

در این نوع پیمان، طرفین می بایست به وضوح و صراحت مشخص شوند. به عبارت دیگر، گیرنده و ارائه دهنده یا به اشتراک گذارنده اطلاعات، می بایست به صورت دقیق مشخص شوند تا بتوان تعهدات هریک را به درستی، تفکیک و تنظیم نمود.

مشخص شدن نوع اطلاعات و موضوع آن ها:

مهم ترین موضوعی که قبل از تنظیم پیمان عدم افشا مطرح می شود، مشخص شدن اطلاعاتی است که محرمانه تلقی می شود. طرف مقابل یا به بیان بهتر، متعهد باید بداند ملزم به حفظ چه اطلاعاتی است و این موضوع باید به صراحت مشخص شده باشد.

ذکر نمونه ها و مصادیق:

پس از مشخص شدن موضوع اطلاعات، با ذکر نمونه ها و مصادیق آن ها، می توان حتی اطلاعاتی از این دست را که پس از قرارداد به بانک اطلاعاتی مجموعه اضافه می شود را بیمه نمود.

زمان و مدت اعتبار پیمان:

موضوع بعدی، مشخص شدن زمان پیمان خواهد بود. متعهد باید بداند تا چه زمانی ملزم به رعایت پیمان بوده و پس از اتمام مدت ، چه اطلاعاتی را باید به شرکت یا مجموعه عودت دهد. گاهی اوقات، حتی پس از اتمام پیمان نیز، حفظ و صیانت از اطلاعات اهمیت داشته و شخص، ملزم است آنچه که از بانک های اطلاعاتی در قالب رونوشت، کپی و … تهیه نموده، منهدم یا مسترد نماید. در این گونه موارد، حفظ محرمانگی با اتمام پیمان، خاتمه نیافته و تعهد آن همچنان بر عهده متعهد باقی می ماند.

تعهدات طرفین و ضمانت اجرا: تعهدات هر یک از طرفین در مقابل اطلاعات و نوع اطلاعات، می بایست به صورت دقیق مشخص گردد. همچنین برای اطمینان از پایبندی به پیمان، تعیین ضمانت اجرا نیز مهم و ضروری خواهد بود. به همین منظور در نظر گرفتن ارزش اطلاعات و سهم و جایگاهی که در کسب و کار شما دارد، در تعیین ضمانت اجرای پیمان و تعهدات، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

انواع پیمان عدم افشا یا قرارداد محرمانگی

پیمان عدم افشای یک جانبه :  پیمانی است که  یکی از طرفین، اطلاعات را به طرف دیگر ارائه می دهد. طرف مقابل نیز متعهد می گردد این اطلاعات را افشا نکرده و نسبت به آن ها امین باشد.

پیمان دو طرفه یا دو جانبه: در این پیمان، طرفین قبول می کنند که در مقابل اطلاعات یکدیگر، اصل محرمانگی را رعایت کرده و تعهد عدم افشا برای دو طرف در نظر گرفته می شود.

شروط مهم و ضمنی قرارداد محرمانگی:

در هریک از انواع قراردادهای ذکر شده، دو مورد بسیار مهم و ضروری را می بایست مد نظر قرارداد.

گیرنده اطلاعات برای انجام هرچه بهتر تعهدات خود، بهتر است با تمامی افرادی که به هر نحوی در جریان انجام کار، از محتوای اطلاعات، مطلع می گردند، پیمان عدم افشا مشابه امضا نماید.

این اقدام، ریسک پیمان را به حداقل رسانده و شما می توانید با آسودگی خاطر، نیروهای اجرایی پیمان خود را در جریان کار و محتوای اطلاعات قرار دهید.

شرط عدم رقابت دومین موضوعی است که می بایست در این پیمان مد نظر قرار گیرد. این اقدام موجب می شود تا به بهترین نحو، از کسب و کار خود حمایت و حفاظت کنید.

این شرط، گیرنده اطلاعات را ملزم می کند در تمام مدت پیمان عدم افشا و حتی بعد از آن، در کسب و کار رقیب شما مشارکت نداشته باشد و یا حتی خود، کسب و کاری مشابه شما راه اندازی نکند.

مشاوره و راهنمایی در امور قراردادها

اگر چنانچه در امور قراردادها نیازمند راهنمایی و یا تهیه و تنظیم انواع قرارداد حقوقی هستید از طریق وکیل قرارداد این کار قابل انجام است.در این رابطه می توانید با ما تماس بگیرید.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    Call Now Button
    ارسال پیام