شرایط قرارداد کار

شرایط قرارداد کار

شرایط قرارداد کار – قرارداد کار می باید بر اساس آنچه که قانون کار در نظر گرفته تنظیم شود. از این رو فصل دوم قانون کار بطور کامل به موضوع قرارداد کار اشاره دارد. آنچه که به عنوان اولین شرط و نکته مهم در قرارداد کار باید در نظر گرفت آن است که در قانون حداقل هایی برای انعقاد قرارداد میان کارفرما و کارگر در نظر گرفته شده است. بنابراین شرط نافذ بودن قرارداد آن است که برای کارگر مزایایی کمتر از آنچه در این قانون پیش بینی شده در نظر گرفته نشود.

قرارداد کار چارچوب مشخص دارد

چارچوب قرارداد
چارچوب قرارداد

شرایط قرارداد کار – قرارداد کار می باید بر اساس  قانون کار و فرم هایی که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی چاپ نموده است تنظیم شود. بنابراین انعقاد قرارداد کار تابع سلیقه و توافق طرفین نیست و باید قوانین و مقررات مربوط به کار در آن رعایت شود.

کارفرما و کارگر نمی توانند هر طور که خود مایلند قرارداد را تنظیم نمایند. حتی اگر کارفرما ادعا نماید کارگر خودش تمایل به انعقاد قرارداد بر اساس ضوابط خارج از چارچوب قانون کار داشته، باز هم قرارداد خلاف قانون و باطل خواهد بود.

اخذ وثیقه ، چگ و سفته از کارگر

در قانون کار هیچ اشاره ای به اینکه کارفرما می تواند از کارگر وثیقه اخذ نماید نشده است. بنابراین گرفتن چک و یا سفته از کارگر وجه قانونی ندارد. اگر در قرارداد کار به اخذ وثیقه اشاره شود از نظر قانون مردود شناخته می شود.

هر نوع توافق میان کارگر و کارفرما فقط در چارچوب قانون مجاز است

شرایط قرارداد کار – کارفرما و کارگر نمی توانند خلاف آنچه قانون در نظر گرفته با یکدیگر توافق نمایند. چنین توافقی نیز اساساً باطل است. به عنوان مثال اگر موافقت و توافق طرفین آن باشد که کارگر حقوق و مزایای کمتر از قانون کار دریافت نماید این موضوع از اساس خلاف قانون خواهد بود.

قرارداد آزمایشی کار یا دوره آزمایشی کار؟

قرارداد آزمایشی
قرارداد آزمایشی

شرایط قرارداد کار – کارفرما نمی تواند با کارگر قرارداد آزمایشی کار تنظیم نماید. فقط بر اساس ماده 11 قانون کار طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به عنوان دوره آزمایشی تعیین نمایند. در خلال این مدت هر یک از طرفین می توانند بدون اخطار قبلی و بدون آنکه ملزم به پرداخت خسارت باشند رابطه کار را قطع نمایند. اما اگر قطع رابطه کار از سوی کارفرما باشد وی موظف به پرداخت مبلغ کل دوره آزمایشی خواهد بود.

قرارداد پاداش افزایش تولید

شرایط قرارداد کار – کارفرما در محیط های کارگری بزرگ می تواند به منظور افزایش تولید، قرارداد پاداش افزایش تولید را به صورت کتبی با نمایندگان کارگران یا انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار منعقد نماید. این قرارداد می باید در چارچوب اعلامی و در فرم های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شود.

هدف از این نوع قرارداد ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر، کیفیت بهتر ، تقلیل ضایعات و بالا بردن سطح درآمد کارگران می باشد.

قرارداد کار و خدمت نظام وظیفه

کارگرانی که در محل کار خود مشغول خدمت بوده و در زمان خدمت نظام وظیفه به خدمت رفته اند می توانند پس از بازگشت از خدمت ، در محل کار سابق خود مشغول خدمت شوند. مشروط بر آنکه کارگر حداکثر ظرف دو ماه بعد از پایان خدمت به محل کار سابق خود مراجعه نماید. توضیح اینکه مدت خدمت سربازی جزء مدت سابقه کار محسوب می گردد.

نحوه محاسبه مدت خدمت نظام وظیفه و مشمولین قانون تامین اجتماعی

الف- بر اساس ماده 95 قانون تامین اجتماعی مدت نظام وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.

ب- به موجب ماده قانونی مورد اشاره و با توجه به قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 انون کار و دادنامه شماره 1130 مورخ 2 / 10 / 1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، کلیه بیمه شدگان و دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی و از کار افتادگی مشمول قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط زیر مشمول ماده 95 بوده و از پرداخت حق بیمه دوره سربازی معاف خواهند بود:

 • قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون استفساریه مذکور در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته اند.
 • به واسطه رابطه مزد بگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده اند.
 • پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجددا در موسسات و کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال یافته اند.
 • مجدداً مبادرت به تداوم بیمه پردازی نزد سازمان تامین اجتماعی نموده اند.
 • مراحل یاد شده تماماً قبل از تاریخ 7 / 5 / 1385 انجام شده باشد(صرف نظر از اینکه در تاریخ تقاضا ، بیمه پرداز باشند یا نباشند).

پ – احتساب مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی که فاقد شرایط لازم در ماده قانونی مذکور می باشند با پرداخت حق بیمه امکان پذیر خواهد بود. مشروط به احراز ضوابط قانونی ( شرط بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه قبل از درخواست) .

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button