هیات تشخیص اداره کار

هیات تشخیص اداره کار

هیات تشخیص اداره کار – ممکن است به هر دلیلی میان کارفرما و کارگر اختلافاتی بروز کند.طرح دعوا با تنظیم دادخواست آغاز می شود. طرفین دعوا لازم است حداقل اطلاعات را در مورد دادخواست دعوای کار و نکات مربوط به آن داشته باشند. اگر چه آنان می توانند برای خود وکیل دعاوی کارگر و کارفرما را انتخاب نمایند. رسیدگی به اختلافات کارگری در صلاحیت مراجع حل اختلاف است. نخستین مرجع حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هیات تشخیص است. این هیات از 3 عضو تشکیل می شود. از این تعداد، یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان می باشند.

اعضای هیات تشخیص افراد مشخص و ثابتی نیستند. هر زمان افرادی به عنوان نمایندگانی از اداره کار ، کارگران و کارفرمایان دور هم جمع می شوند یک هیات تشخیص تشکیل می شود. آنچه مهم است صرفاً سمت نمایندگی است نه هویت مشخص. امتیاز این برداشت این است که چنانچه هر یک از نمایندگان عضو هیات به دلایلی نتوانند در جلسه رسیدگی حضور یابند واحد کار و امور اجتماعی می تواند از افراد دیگری که دارای اعتبار نامه نمایندگی هستند جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آورد. به این ترتیب غیبت هر یک از اعضاء هیات، آن را با تعطیلی و وقفه مواجه نخواهد ساخت.

وظایف هیات تشخیص

هیات تشخیص اداره کار.
هیات تشخیص اداره کار.

در قانون کار ایران رسیدگی به اختلافات کارگری بر عهده هیات تشخیص گذاشته شده است.این هیات به عنوان یک مرجع قضایی عمل می کند. در ماده 2 آیین نامه در زمینه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات تشخیص سه وظیفه برای هیات های تشخیص تعیین گردیده است:

الف) رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما یا کاراموز.

ب) رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه شکایت که راجع به روابط بین کارفرما و کارگر یا کاراموز باشد.

ج) انجام سایر وظایفی که طبق قانون کار و سابر قوانین و مقررات به عهده هیات تشخیص گذاشته شده است.

 شرایط عضویت در هیات تشخیص

نماینده وزارت کار و امور اجتماعی:

در قانون کار برای نماینده وزارت کار در هیات تشخیص شرایط خاصی پیش بینی نشده است. تنها در آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات های تشخیص، قید ” از بین کارکنان واحد کار و امور اجتماعی محل” در نظر گرفته شده است. به این تربیت نماینده مزبور صرفاً باید از کارکنان واحد کار و امور اجتماعی محل تشکیل هیات باشد. در واقع این مساله اشکال و ضعف بزرگی است. و می تواند کیفیت هیات ها را تا حد زیادی پایین بیاورد. با این حال نماینده مزبور باید توسط مدیر کل کار به وزارت کار معرفی شود. چنانچه مورد تائید وزارت کار قرار گرفت با ابلاغ کتبی عهده دار این سمت می شود.

نماینده کارگران :

بر اساس بند 2 ماده 158 قانون کار ، نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان انتخاب می شود . برای این نمایندگان اعتبارنامه عضویت دو ساله صادر می شود. در خصوص شرایط عضویت در هیات های تشخیص ، نماینده کارگران می تواند یکی از موارد زیر باشد:

1- از بین نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن های صنفی انتخاب شود.

2- از بین کارگرانی که از قوانین کار و تامین اجتماعی بصیرت و اطلاعات کافی داشته باشند انتخاب شود.

3- از بین افراد غیر کارگر و به شرط اینکه از قوانین کار و تامین اجتماعی بصیرت و اطلاع کافی داشته باشد انتخاب شود.

4- از هر یک از شوراهای اسلامی کارگاه ها انتخاب شود.

نماینده کارفرمایان:

نماینده کارفرما در هیات تشخیص اداره کار
نماینده کارفرما در هیات تشخیص اداره کار

نماینده کارفرمایان از طرف کانون انجمن های صنفی کارفرمایان انتخاب می شود. این فرد می تواند از افراد غیر مدیران صنایع باشد. تشخیص اینکه فرد مورد نظر صلاحیت این کار را دارد با کانون مورد نظر می باشد.

جلسات هیات تشخیص

جلسات هیات تشخیص در محل اداره کار تشکیل می گردد. ساعت تشکیل جلسه در ساعت اداری بوده ولی می تواند در خارج از ساعت اداری نیز تشکیل شود. حضور همه اعضا برای رسمیت جلسه الزامی است. هر شکایتی که به اداره کار تسلیم می شود ظرف سه روز به هیات تشخیص محل ارجاع داده می شود. هیات تشخیص در موعد مقرر از طرفین دعوا برای حضور در جلسه و رسیدگی به اختلاف دعوت به عمل می آورد.آراء صادره از طرف هیت تشخیص می تواند ظرف 15 روز در هیات حل اختلاف که یک مرجع تجدید نظری است مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل اداره کار

اگر شما در هر یک از موارد اختلافی دارای گرونده در اداره کار می باشید وکیل اداره کار می تواند در صورت توافق دو جانبه، وکالت شما را در هیات تشخیص و حل اختلاف بر عهده بگیرد. با ما در تماس باشید.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    ارسال پیام
    Call Now Button